Betssons nyvalda styrelse återkallar beslutet att ersätta Pontus Lindwall som VD

Report this content

Den nyvalda styrelsen för Betsson ABs har beslutat att upphäva beslutet att ersätta Pontus Lindwall som VD för bolaget.

Baserat på Betssons prioriteringar i närtid och på mellanlång sikt såsom hanteringen av det oväntade beslutet i Nederländerna och etableringen i USA, har den nya styrelsen beslutat att återkalla beslutet som meddelades den 19 september att ersätta Pontus Lindwall som VD.

”Vi har haft flera samtal med Betssons viktigaste intressenter, inklusive Betssons ledningsgrupp, medarbetare och de största aktieägarna. Baserat på dessa dialoger anser den nuvarande styrelsen att det vore oklokt att nu förändra ledarskapet. Bolaget behöver lägga fokus på det viktiga arbete som bolaget står inför, som exempelvis den oväntade situationen i Nederländerna,” säger Johan Lundberg, styrelseordförande för Betsson AB.

Denna information är sådan som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl. 16.10 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Lindwall, CEO Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com   

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS).

Prenumerera