Delårsrapport för perioden 1 Januari – 31 Mars 2012

 

Första kvartalets rörelseresultat ökade med 32 procent  

 

Första kvartalet

  • Intäkterna uppgick till 536,1 (417,4) mkr, vilket motsvarar en ökning med 28 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 174,1 (131,8) mkr, vilket motsvarar en ökning med 32 procent
  • Rörelsemarginalen uppgick till 32,5 (31,6) procent
  • Resultatet före skatt uppgick till 171,0 (132,6) mkr
  • Resultatet uppgick till 162,3 (125,6) mkr, motsvarande 3,91 (3,19) kronor per aktie
  • Likvida medel uppgick till 588,4 (535,8) mkr
  • Betsson betalade under kvartalet slutlig tilläggköpeskilling om 12,5 MEUR till Betsafes forna aktieägare genom leverans av 606 817 nyemitterade Betsson-B aktier. Integrationen av Betsafe fortlöper enligt plan
  • Betsson lanserade under första kvartalet fyra nya siter på den nyreglerade danska marknaden
  • Den 23 januari tilldelades Betsson titeln ”Online Sportsbook Operator of the Year” av IGA
  • Betsson ingick efter första kvartalets utgång avtal om att förvärva Nordic Gaming Group

 

Nyckeltal

Kvartal 1 Kvartal 1 Helår
2012 2011 2011
Totalt
Intäkter 536,1 417,4 1 736,6
Bruttoresultat 459,0 330,8 1 428,9
varav Odds 107,8 104,3 326,9
Rörelseresultat 174,1 131,8 559,7
Kassa och likvida medel 588,4 535,8 509,7
Aktiva kunder (tusental) 405,0 335,5 403,6
Registrerade kunder (tusental) 3 906,3 2 587,3 3 662,4
Deponerat belopp 1 045,3 959,0 3 931,6
Deponerat belopp, samtliga spellösningar 1 468,6 1 121,6 5 237,9
B2C Odds  
Bruttoomsättning, Odds 645,5 146,7 1 525,4
Bruttomarginal, Odds 6,9% 9,5% 5,4%
Bruttoresultat, Odds 44,6 14,0 82,5
B2B Odds
Bruttoomsättning, Odds 1 998,6 1 640,8 6 055,0
Bruttomarginal, Odds 3,2% 5,5% 4,0%
Bruttoresultat, Odds 63,2 90,2 244,3

Betsson visar fortsatt stabil tillväxt och stark lönsamhet

”-Betsson stärker sin position inför fotbolls-EM och framtiden med ännu ett förvärv som adderar sportboksspelare. Det blir ett tillskott till en Oddsprodukt som redan är i stark utveckling, vilket visades av första kvartalets tillväxt på 48 procent i den totala bruttoomsättningen.” säger Magnus Silfverberg, Betssons VD och koncernchef.

Presentation av delårsrapport

Idag, fredagen 27 april klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Magnus Silfverberg, delårsrapport på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via Webcast på www.betssonab.com eller http://storm.zoomvisionmamato.com/player/betsson/objects/f8ac4vdp eller via telefon på +46 (0)8 505 598 53 (Sverige) eller +44 (0)203 043 24 36 (UK). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund.

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERS ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA PARTNERSAMARBETEN OCH VIA DE EGNA INTERNETSITERNA WWW.BETSSON.COM, WWW.CASINOEURO.COM, WWW.CHERRYCASINO.COM OCH WWW.BETSAFE.COM. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, SPORTSPEL, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Taggar:

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar