Förändring av antalet aktier och röster i Betsson AB (publ)

Antalet aktier i Betsson AB (publ) (”Bolaget”) uppgår per den 30 juli 2020 till 144 493 238 aktier, fördelat på 15 911 000 aktier av serie A, 122 504 730 aktier av serie B och 6 077 508 aktier av serie C. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per den 30 juli 2020 till 287 692 238.

Bakgrunden till minskningen är slutförandet av det automatiska inlösenförfarandet av aktier som beslutades på årsstämman den 11 juni 2020. Antalet aktier är nu återställt efter inlösen av utestående inlösenaktier med avstämningsdag den 10 juli 2020.

Ytterligare information om inlösenprogrammet finns på bolagets webbplats, www.betssonab.com

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Lindwall, VD och Koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Anna-Lena Åström, Head of IR Betsson AB
+46 (0)761 80 55 46, anna-lena.astrom@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli 2020 kl 13.00 CEST.