Inlösen av obligationer med ISIN SE0009320617

Report this content

Betsson AB (publ) (”Bolaget” eller ”Betsson”) lämnar meddelande om förtida inlösen av dess utestående obligationer 2016/2019 med ISIN SE0009320617 (”Obligationerna”).

Datum för förtida inlösen är satt till den 22 oktober 2019. Obligationerna kommer att lösas in till nominellt belopp, tillsammans med upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid affärsdagens slut den 15 oktober 2019 är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

En underrättelse om förtida inlösen skickas till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken per den 25 september 2019.

Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Betssons värdepapper.

För ytterligare information, kontakta Bolaget:

Pontus Lindwall, VD och koncernchef Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 september 2019 kl. 16:00 CET.  

Prenumerera

Dokument & länkar