Intäkter och rörelseresultat ”all-time high” för tredje kvartalet i följd

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2018

 • Koncernens intäkter uppgick till 1 436,6 (1 256,4) mkr, en ökning med 14 procent, varav 12 procent organisk tillväxt.
 • Alla regioner visade tillväxt i kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Kasinointäkterna uppgick till 1 071,7 (867,3) mkr, en ökning med 24 procent, varav 20 procent organisk tillväxt.
 • Intäkterna från Sportboken uppgick till 341,4 (359,3) mkr, en minskning med 5 procent, medan bruttoomsättningen ökade med 6 procent varav 14 procent organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 341,5 (218,4) mkr, en ökning med 56 procent.
 • Rörelsemarginalen var 23,8 (17,4) procent. 

HELÅRET 2018

 • Koncernens intäkter uppgick till 5 419,8 (4 716,5) mkr, en ökning med 15 procent varav 11 procent organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 193,7 (882,2) mkr, en ökning med 35 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 078,1 (786,5) mkr, vilket motsvarar 7,79 (5,68) per aktie, en ökning med 37 procent.
 • Operationellt kassaflöde uppgick till 1 273,3 (946,7) mkr.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att 539,0 (393,1) mkr, motsvarande 3,89 (2,84) kr per aktie, ska distribueras till aktieägarna.

VD-ORD

”Intäkterna för det fjärde kvartalet 2018 ökade med 14 procent jämfört med samma kvartal 2017. Den organiska tillväxten var 12 procent och samtliga regioner visade tillväxt. Under det fjärde kvartalet ökade kasinointäkterna med 24 procent. Sportbokomsättningen fortsatte att växa även efter VM i fotboll, under fjärde kvartalet med 6 procent, medan intäkterna minskade med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Kvartalets sportboksmarginal om 7,3 procent är lägre än förra årets som uppgick till hela 8,2 procent. För helåret 2018 ökade de totala intäkterna med 15 procent till 5 419,8 mkr.

Rörelsresultatet (EBIT) för det fjärde kvartalet var 341,5 (218,4) mkr, vilket motsvarar en marginal på 23,8 procent och en ökning med 56 procent jämfört med samma kvartal 2017. För helåret 2018 uppgick rörelseresultatet till 1 193,7 mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 22 procent och en förbättring med 35 procent jämfört med föregående år.

ALL-TIME HIGH FÖR TREDJE KVARTALET I RAD

För tredje kvartalet i rad levererade Betsson ”all-time high”, avseende både intäkter och rörelseresultat, vilket visar att 2018 är en tydlig vändpunkt. Jag är glad och stolt över hur vi lyckats visa resultat från vår ”Back on track” plan under hela året. För ett år sedan annonserade vi planen som sedan dess har involverat hela organisationen. Vårt fokus har legat på utveckling av produkter och teknologi för att fortsätta erbjuda den bästa kundupplevelsen. Samtidigt har vi med beslutsamhet arbetat för att effektivsera både marknadsföring och interna processer för att på så sätt öka lönsamheten.

Under 2018 har vi förberett införandet av onlinespellicenser i Sverige som trädde i kraft den 1 januari 2019. Förberedelserna omfattade att säkerställa överensstämmelse med regelverk samt ökade marknadsaktiviteter. För att kunna absorbera en ökad andel spelskatter på fler marknader krävs det att verksamheten bedrivs effektivt. Fördelen för en stor koncern som Betsson, med lång erfarenhet från industrin, med ett flertal varumärken och med geografisk spridning som möjliggör skalbarhet, är den finansiella styrkan. Nu hoppas jag att vi i Sverige når en kanalisering på runt 95 procent eftersom jag tror att det gynnar såväl kunderna som långsiktiga operatörer och Betssons aktieägare.

Den största utmaningen inför omregleringen var de tekniska kraven som skulle implementeras på mycket kort tid. Med nya stora aktörer på den svenska marknaden för online kasino förändras marknadsförutsättningarna och vi förväntade oss en påverkan inom segmentet. Dessa faktorer, tillsammans med högre bonuskostnader, har inneburit en utmanande start på året i Sverige även om kundaktiviterna är i linje med våra förväntningar. Vi bedömer att marknaden långsiktigt fortsätter att växa och vi är positiva till att tillväxten sker på reglerade marknader.”

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Lindwall, VD
+46 (0)8 506 403 00

Kaaren Hilsen, CFO
+46 (0)8 506 403 00
kaaren.hilsen@betssonab.com

Anna Ulinder, IR Manager
+46 (0)8 506 403 00
ir@betssonab.com

OM BETSSON

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS). Betssons operativa dotterbolags vision är att leverera den bästa kundupplevelsen i branschen. De erbjuder kasino, sportbok och andra spel genom spellicenser i tolv länder i Europa och Centralasien. Affärsmodellen är att spel erbjuds via ett flertal varumärken, däribland Betsson, Betsafe, Nordicbet och Casinoeuro. Varumärkena drivs på en egenutvecklad plattform, vilken är kärnan i erbjudandet och kundupplevelsen. Att vara en ansvarstagande aktör gentemot kunder, leverantörer, myndigheter, investerare och andra intressenter är en hörnsten i Betssons verksamhet. Betsson är medlem i European Gaming and Betting Association (EGBA), ESSA (Sports Betting Integrity) och G4 (The Global Gambling Guidance Group).

Läs mer om koncernen på www.betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 07.30 CET.

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar