Kommuniké från extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) den 25 oktober 2021

Report this content

Vid dagens extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

•          Bolagsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

•          Bolagsstämman beslutade om styrelsearvoden enligt förslag från Hamberg Förvaltning AB och som hade presenterats i kallelsen till stämman.

•          Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med Hamberg Förvaltning ABs reviderade förslag, om omval av Fredrik Carlsson, Johan Lundberg och Eva Leach samt nyval av Peter Hamberg och Pontus Lindwall. Johan Lundberg valdes till styrelsens ordförande.

•          Bolagsstämman beslutade i enlighet med Hamberg Förvaltning ABs förslag att instruktionen för valberedningen som antogs vid årsstämman 2021 skulle justeras sålunda, att styrelsens ordförande inte ska vara en del av valberedningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Lindwall, CEO Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com   

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS).

Prenumerera