Nederländerna godkänner ny spellag för onlinespel

Idag röstade den nederländska senaten igenom den nya spellagen för onlinespel. Lagen innebär en efterlängtad omreglering i Nederländerna. Den nya lagen förväntas träda ikraft tidigast under det tredje kvartalet 2020 samtidigt som ansökningar om licens kan lämnas in. Spelskatt kommer att tillämpas med 29 procent av GGR. Betsson välkomnar den nya nederländska spellagen trots tveksamhet till det relaterade förslaget om en så kallad “cooling-off period”.

Debatten om den nederländska spelmarknaden har pågått en längre tid och idag röstade den nederländska senaten äntligen igenom spellagen, vilket gör det möjligt för utländska spelbolag att få en lokal licens när lagen träder ikraft.

Den nya lagen åtföljs av ett förslag från den nederländska ministern Sander Dekker om en så kallad ”cooling off period” om två år för “illegal operators“*. Hur detta förslag ska komma att implementeras i praktiken är ännu oklart. Ministerns förslag gör inte skillnad på bötfällda och icke bötfällda operatörer, vilket innebär att Corona Ltd (ett dotterbolag till Betsson som bötfällts av den nederländska spelmyndigheten men som överklagat under 2018) är i samma position som andra utländska spelbolag som är verksamma på marknaden i detta avseende.

"Äntligen kommer det en modern lagstiftning i en stor monopolmarknad i Europa. Betsson har redan 12 lokala licenser i Europa och ser fram mot att Nederländerna gör följe med flera andra europeiska länder och öppnar upp marknaden för konkurrens. Vi välkomnar för-slaget trots att vi är undrande över den så kallade ”cooling off” perioden eftersom den riskerar att skada kanaliseringen av kunder samt kan vara i strid med gällande EU-rätt”, säger Pontus Lindwall, VD och koncernchef för Betsson AB.

”Vår uppfattning är att alla internationella operatörer som i nuläget befinner sig på den nederländska marknaden har möjlighet att söka licens, men att tidpunkten för licensbeviljande kan komma att påverkas av den föreslagna ”cooling off” perioden. Vi tolkar det som att det inte är fråga om en strikt så kallad ”black-out period”. Om en ”cooling off”-period implementeras i Nederländerna kommer Betssons verksamma dotterbolag att göra vissa justeringar i sitt utbud för att på bästa sätt hantera följderna av ”cooling off” perioden samt sätta sig själv i en bra position för en licensieringsprocess”, avslutar Pontus Lindwall.

*Termen ”illegal operators” är en referens till internationella speloperatörer, i ett förslag från minister Dekker, som aktivt marknadsfört sig gentemot den nederländska marknaden genom antingen lokala betalningsförmedlare såsom t.ex. iDeal, operatörer som marknadsfört sig i Nederländerna eller som har använt sig av ett nederländskt domännamn. Det är vår uppfattning att en så kallad ”cooling off period” skulle starta så fort som det nya lagförslaget har publicerats. 

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Lindwall, VD Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Robin Olenius, presskontakt, Betsson Group
+46 761 80 5543
e-mail: robin.olenius@betssongroup.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl. 18:00 CET. 

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera