NGG Nordic Ltd, ett bolag i Betssonkoncernen, har bötfällts av Spelinspektionen

NGG Nordic Ltd, ett rörelsedrivande dotterbolag i Betssonkoncernen, som driver varumärket Nordicbet i Sverige, har bötfällts med 19 miljoner kronor av den svenska spelmyndigheten Spelinspektionen för att NGG Nordic Ltd anses ha erbjudit ekonomiska incitament till svenska kunder på ett sätt som Spelinspektionen anser vara oförenligt med den nya spellagstiftningen.

Betsson delar inte Spelinspektionens tolkningar av den nya spellagstiftningen och stödjer NGG Nordic Ltd:s uppfattning att deras erbjudanden till kunderna har rymts inom vad som är tillåtet inom den nya lagen. Förändringar gjordes dock i kunderbjudandet till den svenska marknaden som en direkt följd av Spelinspektionens förtydliganden. Betsson ser också fram emot ytterligare klargörande kring hur lagen ska tolkas, eftersom det är nödvändigt att komplettera den nya lagstiftningen med riktlinjer för att få en praxis som minskar risken för olika bedömningar av vad lagen tillåter.

Bonusförbudet är vagt formulerat och har visat sig lämna stort utrymme för olika tolkningar. NGG Nordic Ltd avser överklaga spelinspektionens beslut då det anses viktigt att domstolarna ger vägledning i hur bonusförbudet ska tolkas.

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Lindwall, VD Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Anna Ulinder, IR Manager Betsson AB
+46 (0)73 368 33 69, anna.ulinder@betssonab.com
 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juni 2019 kl. 11:00 CET.

Om oss

BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS).

Prenumerera

Dokument & länkar