Växelkurser för det andra kvartalet 2020

Nedan framgår växelkurser för betydande valutor i Betsson ABs finansiella rapporter. Växelkurserna har ingen väsentlig påverkan på koncernens verksamhet, men påverkar det redovisade resultatet vid omräkning till rapporteringsvalutan SEK.

Genomsnittlig växelkurs i resultaträkningen mot SEK

April-juni 2020  April-juni 2019 Jfr föregående år
EUR 10,6598 10,5145 1,4%
GBP 12,1975 12,0436 1,3%
GEL 3,2362 3,4325 -5,7%
NOK 0,9947 1,0802 -7,9%
TRY 1,4976 1,6566 -9,6%

Växelkurser i balansräkningen mot SEK

30 juni 2020 30 juni 2019 Jfr föregående år
EUR 10,4804 10,5581 -0,7%
GBP 11,4693 11,7546 -2,4%
GEL 3,0488 3,2635 -6,6%
 

För ytterligare information, kontakta:
Anna-Lena Åström, Head of Investor Relations Betsson AB,
+46 (0)76 180 55 46,
anna-lena.astrom@betssonab.com

Prenumerera