Växelkurser för det fjärde kvartalet 2020

Report this content

Nedan framgår växelkurser för betydande valutor i Betsson ABs finansiella rapporter. Växelkurserna har ingen väsentlig påverkan på koncernens verksamhet, men påverkar det redovisade resultatet vid omräkning till rapporteringsvalutan SEK.

Genomsnittlig växelkurs i resultaträkningen mot SEK

Januari-december 2020 Januari-december 2020                               Förändring %
EUR 10,4867 10,5892 -1,0%
GBP 11,7981 12,0658 -2,2%
GEL 2,9360 3,3542 -12,5%
NOK 0,9786 1,0747 -8,9%
TRY 1,3266 1,6600 -20,1%
 

Växelkurser i balansräkningen mot SEK

31 december 2020 31 december 2019 Förändring %
EUR 10,0375 10,4336 -3,8%
GBP 11,0873 12,2145 -9,2%
GEL 2,4945 3,2527 -23,3%

För ytterligare information, kontakta:
Martin Öhman, CFO Betsson AB,
martin.ohman@betssonab.com

Prenumerera

Dokument & länkar