Växelkurser för det första kvartalet 2022

Report this content

Nedan framgår växelkurser för betydande valutor i Betsson ABs finansiella rapporter. Växelkurserna har ingen väsentlig påverkan på koncernens verksamhet, men påverkar det redovisade resultatet vid omräkning till rapporteringsvalutan EUR.

Genomsnittlig växelkurs i resultaträkningen mot EUR

2022 2021 Förändring %
SEK 0,0948 0,0988 -4,1%
GEL 0,2806 0,2500 12,2%
NOK 0,1027 0,0975 5,3%
TRY 0,0620 0,1094 -43,3%


Växelkurser i balansräkningen mot EUR

31 mars 2022 31 mars 2021 Förändring %
SEK 0,0967 0,0977 -1,0%
GEL 0,2898 0,2504 15,7%


 

För ytterligare information, kontakta:
Martin Öhman, CFO Betsson AB,
martin.ohman@betssonab.com

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS).