Växelkurser för det tredje kvartalet 2021

Report this content

Nedan framgår växelkurser för betydande valutor i Betsson ABs finansiella rapporter. Växelkurserna har ingen väsentlig påverkan på koncernens verksamhet, men påverkar det redovisade resultatet vid omräkning till rapporteringsvalutan SEK.

Genomsnittlig växelkurs i resultaträkningen mot SEK

Januari-september 2021 Januari-september 2020 Förändring %
EUR 10,1515 10,5567 -3,8%
GEL 2,6097 3,0740 -15,1%
NOK 0,9924 0,9866 0,6%
TRY 1,0491 1,4045 -25,3%


Växelkurser i balansräkningen mot SEK

30 september 2021 30 september 2020 Förändring %
EUR 10,2010 10,5410 -3,2%
GEL 2,8302 2,7051 4,6%

 
För ytterligare information, kontakta:
Martin Öhman, CFO Betsson AB,
martin.ohman@betssonab.com
Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm,
Large Cap (BETS).