• news.cision.com/
  • BEWI ASA/
  • BEWI lanserar ny hållbarhetsstrategi med målet att leda förändringen mot en cirkulär ekonomi

BEWI lanserar ny hållbarhetsstrategi med målet att leda förändringen mot en cirkulär ekonomi

Report this content

BEWI, en ledande leverantör av förpacknings-, komponenter- och isoleringslösningar, lanserar idag sin hållbarhetsstrategi. Företagets hållbarhetsvision är en cirkulär ekonomi och ett inkluderande samhälle. Strategin för att nå detta täcker företagets hela värdekedja med löften fram till 2030.

Strategin innebär en ambitiös och långsiktig agenda för BEWI som kommer att inspirera, aktivera och leda företaget i beslutsfattandet för att nå hållbarhetsmålen. För att uppnå målen krävs anpassningsvilja och mod att utmana traditionella och etablerade sätt att driva verksamheten.

”Vår nya hållbarhetsstrategi innehåller specifika mål för vårt hållbarhetsarbete. Att leda förändringen mot en cirkulär ekonomi har dock varit en strategisk prioritering för gruppen under många år och med vår vision att skydda människor och varor för en bättre vardag är vi redan engagerade i att integrera hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet,” säger Christian Bekken, VD för BEWI ASA.

BEWI: s strategi bygger på tre pelare:

  • Att bli cirkulär: Att vara en cirkulär verksamhet byggd på förnybar energi
  • Aktivt delta i partnerskap: Att vara en aktiv och ansvarsfull partner så att vi tillsammans med intressenter uppnår en cirkulär ekonomi, som arbetar inom vår planets gränser
  • Bidra till ett inkluderande samhälle: Skapa en positiv social påverkan för alla i hela BEWI-värdekedjan

Se den fullständiga hållbarhetsstrategin bifogad (eng).

För mer information kontakta:

Charlotte Knudsen, IR och kommunikationschef BEWi ASA, tel: +47 9756 1959
Camilla Bjerkli, Hållbarhetschef BEWI ASA, tel: +47 984 487 56

Om BEWI ASA
BEWI är en internationell leverantör av förpacknings-, komponenter- och isoleringslösningar. Företagets engagemang för hållbarhet är integrerat i hela värdekedjan, från produktion av råvaror och slutprodukter, till återvinning av använda produkter. Med en vision att skydda människor och varor för en bättre vardag leder BEWI förändringen mot en cirkulär ekonomi.

BEWI ASA är noterat på Oslo Børs under ticker BEWI.