BEWi: Investerare har ingått avtal att teckna sig för nya aktier om totalt 400 MSEK i en riktad nyemission

Report this content

Pressmeddelande 2018-03-15, kl 22:00

BEWi Group AB (publ) (“BEWi”), en ledande totalleverantör i Norden av cellplast – EPS – har, via ett helägt dotterbolag i Nederländerna, den 14 februari 2018 ingått ett villkorat avtal med fonder rådgivna av Gilde Buy Out Partners (“Gilde”) och Gildes partners att förvärva Synbra Holding B.V. (“Synbra”).

Som tidigare meddelats har BEWi uppdragit åt Arctic Securities AS att bedöma förutsättningarna för en nyemission av A-aktier i BEWi (s.k. private placement), riktad till svenska, norska och internationella investerare för att finansiera en del av det tilltänkta förvärvet av Synbra.

Gjelsten Holding AS och Frøya Invest AS har ingått ett investeringsavtal med BEWis befintliga majoritetsägare, som representerar 97% av aktierna i BEWi, att teckna nya A-aktier i BEWi för ett belopp uppgående till 400 MSEK i en riktad nyemission. Investeringen är föremål för sedvanliga villkor, inklusive genomförande av förvärvet av Synbra. BEWis befintliga majoritetsägare, vilka representerar 97% av aktierna i BEWi, har åtagit sig att tillse att en extra bolagsstämma hålls vid vilken beslut kommer att fattas om den riktade nyemissionen i BEWi till Gjelsten Holding AS och Frøya Invest AS.

Frøya Invest AS ägs av familjen Bekken som för närvarande äger 48,5% av aktierna i BEWi. Gjelsten Holding AS, ett av Bjørn Rune Gjelsten helägt bolag, är för närvarande inte aktieägare i BEWi.

Enligt investeringsavtalet ska totalt 9 376 465 nya A-aktier emitteras i BEWi genom den riktade emissionen till ett totalt belopp uppgående till 400 MSEK, varpå Frøya Invest AS, efter genomförd emission, kommer att äga 51,6% av aktierna i BEWi, Gjelsten Holding AS kommer att äga 21,4% av aktierna i BEWi, Verdane Capital Advisors kommer att äga 25,4% av aktierna samt BEWis ledningsgrupp kommer att äga 1,6% av aktierna i BEWi.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Bekken, CEO, BEWi Group. Tel: +47 905 55 141
Marie Danielsson, CFO, BEWi Group. Tel: +46 70 661 00 47
 

Rådgivare:

Arctic Securities har engagerats som finansiell rådgivare till BEWi avseende den riktade nyemissionen och Advokatfirman Lindahl KB har varit juridisk rågivare till BEWi.

lnformationen är sådan som BEWi Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. lnformationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018, kl 22.00.

BEWi Group manages and controls the entire chain from the manufacture of raw materials to finished products for the construction, packaging, and technical packaging industries. We invest in new techniques and development of innovative environmentally sound products, which creates value across the chain. As the market continues to grow, BEWi will also grow, both organically as well as through acquisitions in order to create positive synergies around purchases, raw material management, marketing information, customer focus, efficient production and administration.
BEWi Group is owned to 48.5% by the Norwegian family Bekken through BeWi Holding, to 48.% by Verdane Capital Advisors and to 3% by Group management.

Taggar:

Dokument & länkar