BEWi erhåller samtliga myndighetsgodkännanden för förvärvet av Synbra

Pressmeddelande 2018-05-03, kl 20:30

Den 22 mars 2018, meddelade BEWi Group AB (publ) (“BEWi”), att bolaget, genom ett helägt dotterbolag i Nederländerna, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Synbra Holding B.V. (”Synbra”) med vissa fonder rådgivna av Gilde Buy Out Partners (“Gilde”) och Gildes partners som säljare. Förvärvet är villkorat av att finansiering och myndighetsgodkännande erhålls.

Den 12 april 2018 meddelade BEWi att bolaget framgångsrikt placerat ett seniort säkerställt obligationslån om 75 miljoner EUR inom ett ramverk om 100 miljoner EUR och som förfaller i april 2022.

Idag meddelar BEWi att bolaget har erhållit samtliga myndighetsgodkännanden för förvärvet av Synbra och att det tilltänkta datumet för att slutföra förvärvet är på eller omkring den 14 maj 2018.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Bekken, CEO, BEWi Group. Tel: +47 905 55 141
Marie Danielsson, CFO, BEWi Group. Tel: +46 70 661 00 47
 

Informationen är sådan som BEWi Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, kl.20:30. 

BEWi Group manages and controls the entire chain from the manufacture of raw materials to finished products for the construction, packaging, and technical packaging industries. We invest in new techniques and development of innovative environmentally sound products, which creates value across the chain. As the market continues to grow, BEWi will also grow, both organically as well as through acquisitions in order to create positive synergies around purchases, raw material management, marketing information, customer focus, efficient production and administration.
BEWi Group is owned to 48.5% by the Norwegian family Bekken through BeWi Holding, to 48.% by Verdane Capital Advisors and to 3% by Group management.

Taggar:

Om oss

BEWiSynbra Group är en av de största vertikalt integrerade producenterna av expanderad polystyren (EPS) i Europa, med fokus på hållbara lösningar för förpackningar och komponenter, såväl som isolering. Innovation och hållbarhet är en viktig drivkraft för koncernens konkurrensfördel, och BEWiSynbra har en ambitiös inställning till sina återvinnings initiativ.

Prenumerera

Dokument & länkar