BEWiSynbra – Avyttring av fastigheter i Nederländerna slutförd

Report this content

Hänvisning görs till pressmeddelandet den 16 oktober 2020 där BEWi ASA (”BEWi”) (moderbolag till BEWiSynbra Group AB (publ)), en ledande leverantör av förpacknings-, komponenter- och isoleringslösningar, offentliggjorde ingåendet av ett letter of intent med KMC Properties AS och därmed delgav BEWis intention att avyttra vissa fastigheter i Nederländerna. Avyttringen av dessa fastigheter har idag slutförts.

BEWi avyttrar fyra fastigheter i Nederländerna till KMC Properties AS genom en försäljning av samtliga aktier i de bolag som äger fastigheterna och på basis av en sale-and-leaseback transaktion där BEWi ingår ett leasingavtal på 12 år, med en option att förlänga hyresavtalet med 2 x 5 år. Sedan meddelandet om avsiktsförklaringen har KMC Properties ingått ett avtal med det på Oslo Börs noterade bolaget Storm Real Estate ASA (”Storm Real Estate”) om att etablera en gemensam koncern med Storm Real Estate ASA Den totala köpeskillingen för aktierna i de bolag som äger fastigheterna uppgår till 33 miljoner euro, varav 60 miljoner norska kronor betalas med aktier i Storm Real Estate till ett pris om 7 norska kronor per aktie. Resterande del av ersättningen regleras kontant.

Christian Bekken, VD för BEWi ASA, kommenterar: ”Denna avyttring stödjer vår strategi för tillväxt och ytterligare expansion av våra cirkulära aktiviteter genom att frigöra kapital och öka vår ekonomiska flexibilitet.”

Transaktionen utgör en närståendetransaktion eftersom familjen Bekken, som indirekt kontrollerar 58 procent av aktierna i BEWi ASA, är representerad i styrelsen i Storm Real Estate genom Stig Wærnes. Stig Wærnes är också styrelsemedlem i BEWi. I tillägg kontrollerar familjen Bekken indirekt 23 procent av aktierna i Storm Real Estate genom sitt 50 procentiga ägande i EBE Eiendom AS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotte Knudsen, Director of IR and Communications, tel: +47 9756 1959

Om BEWiSynbra Group AB
BEWi ASA, helägare av BEWiSynbra Group, är en ledande internationell leverantör av lösningar inom förpackning, komponenter och isolering. Engagemanget för hållbarhet löper genom hela värdekedjan, från produktion av råvaror och slutprodukter, till återvinning av förbrukade produkter. Ända sen starten i den norska skärgården på Frøya 1980 skapar företaget värde för sina kunder genom att erbjuda hållbara lösningar på innovativa och effektiva sätt. Med en vision att skydda människor och varor till en bättre vardag leder BEWi förändringen mot en cirkulär ekonomi.