BEWiSynbra Group AB (publ) (”Bolaget”) höll under torsdagen den 23 maj 2019 årsstämma

Report this content

Fastställande av resultat- och balansräkningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Gunnar Syvertsen, Per Nordlander, Christina Schauman, Göran Vikström och Rune Marsdal samt nyval av Christian Bekken. Gunnar Syvertsen omvaldes som ordförande i styrelsen.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode om 400 000 kronor ska utgå till styrelseordföranden och 200 000 kronor till respektive övrig styrelseledamot samt 50 000 kronor till var ledamot av revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Syvertsen, styrelseordförande i BEWiSynbra Group AB (publ). Tel: +47 901 87 675

Marie Danielsson, CFO, BEWiSynbra Group (publ). Tel: +46 70 661 00 47

 

BEWiSynbra is an innovative player and a vital component of European business, offering qualified and sustainable packaging solutions and insulation systems for buildings. The Group’s products protect and safeguard the transportation of foodstuffs, electronics and many other types of sensitive products, and meet legislators’ increasingly strict requirements for more efficient insulation of buildings. The Group has around 1,000 employees in six countries and sales of approximately SEK 4.5 billion, and its registered office is located in Solna, Sweden. BEWiSynbra Group is owned to 51.6% by Frøya Invest AS, to 21.4% by Gjelsten Holding AS, to 25.4% by Verdane Capital Advisors and to 1.6% by Senior Executives.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar