BEWiSynbra initierar skriftligt förfarande för att ändra villkoren i sitt 550 MSEK obligationslån och i sitt 75 MEUR obligationslån

BEWiSynbra Group AB (publ) (”BEWiSynbra Group”) har idag initierat ett skriftlig förfarande för att ändra vissa villkor i sitt SEK 550 miljoner obligationslån (ISIN  SE0009857980) och sitt EUR 75 miljoner obligationslån (ISIN SE0010985556) (”Obligationerna”).

Den föreslagna ändringen innebär att vissa korgbelopp för finansiella åtaganden ökas för att möjliggöra fortsatt expansion av verksamheten. Vidare föreslås en ändring i intercreditor agreement för att möjliggöra för BEWiSynbra att effektivt maximera synergier vid förvärv.

Kallelsen för respektive skriftlig förfarande kommer att sändas till obligationsinnehavarna av agenten för Obligationerna (Nordic Trustee & Agency AB (publ)) och finns tillgängligt på BEWiSynbras webbplats www.bewi.com och på hemsidan för agenten (www.nordictrustee.com och www.stamdata.com).

För ytterligare information, kontakta:

Marie Danielsson, CFO, BEWiSynbra. Tel: +46 70 661 00 47

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska offentligöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08.00.

BEWiSynbra is an innovative player and a vital component of European business, offering qualified and sustainable packaging solutions and insulation systems for buildings. The Group’s products protect and safeguard the transportation of foodstuffs, electronics and many other types of sensitive products, and meet legislators’ increasingly strict requirements for more efficient insulation of buildings. The Group has around 1,000 employees in six countries and sales of approximately SEK 4.5 billion, and its registered office is located in Solna, Sweden. BEWiSynbra Group is owned to 51.6% by Frøja Invest AS, to 21.4% by Gjelsten Holding AS, to 25.4% by Verdane Capital Advisors and to 1.6% by Senior Executives.

Taggar:

Om oss

BEWiSynbra Group är en av de största vertikalt integrerade producenterna av expanderad polystyren (EPS) i Europa, med fokus på hållbara lösningar för förpackningar och komponenter, såväl som isolering. Innovation och hållbarhet är en viktig drivkraft för koncernens konkurrensfördel, och BEWiSynbra har en ambitiös inställning till sina återvinnings initiativ.

Prenumerera

Dokument & länkar