Ägande i Zenz VR AB omvandlas till förläggaravtal, finansieringen av nästa spel säkrad

Report this content

Beyond Frames Entertainment AB (publ) ("BFE") har avyttrat Zenz VR AB och upphört med fortsatta investeringar i bolaget för att fokusera investeringar på andra projekt.

"Med ny styrelse och ledning på plats har vi sett över våra projekt och verkställer några förändringar.", säger Ricky Helgesson, vd i Beyond Frames Entertainment. "Vi har omförhandlat vårt ägande i Zenz VR AB till en intäktsdelning i deras framtida spel, vars utveckling Zenz VR ABs nya ägare tagit på sig att finansiera. Det förbättrar koncernens kassaflöde och ger större flexibilitet för andra satsningar framåt, men innebär samtidigt en nedskrivning om 6,4 MSEK som istället omvandlas till intäkt på Zenz ABs nästa spel som BFE blir förläggare till. Det är just detta spel som jag ser det huvudsakliga värdet i när det gäller Zenz VR AB."

BFE ägde 51 % av Zenz VR AB och har nu avyttrat samtliga aktier till Minjons Ltd, vilket medför en nedskrivning om 6,4 MSEK. I avtalet ingår att BFE kommer att vara utgivare av Zenz VR ABs nästa spel och därmed dela på intäktsmassan. Dessa framtida intäkter är i och med nedskrivningen inte bokade som en tillgång i balansräkningen. Utvecklingen av Zenz VR ABs nästa spel bekostas av den nya ägaren.

ir@beyondframes.com
+46 (0)79 100 22 90

Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan de tvådimensionella skärmarnas begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Moon Mode, Odd Raven Studios och Zenz VR.

https://beyondframes.com/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar