Delårsrapport Q2, 2019

Report this content

Andra kvartalet 2019

Nya spellanseringar närmar sig

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 469 TSEK. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -4 103 TSEK. Likviditeten i koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 17 957 TSEK. Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick till 36 140 TSEK och 2,82 kr per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

Beyond Frames har förvärvat 55% av VITEI Sweden. Betalning sker med 1,1 MSEK i kontanta medel genom riktad nyemission till VITEI Sweden samt med 138 017 nyemitterade BFE-aktier med tillhörande lock-up-avtal i 3 år. VITEI Sweden är sprunget ur VITEI Backroom som är en mycket väletablerad japansk spelstudio. För att markera starten som fristående bolag har spelstudion nyligen bytt namn till Moon Mode.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Cortopia annonserade sitt kommande spel Down The Rabbit Hole på spelmässan Gamescom i Köln den 20 augusti. Spelet blev mycket väl mottaget av media.

En uppdatering 1.6.0 för Wands lanserades under augusti, uppdateringen innehåller en efterlängtad möjlighet att spela mot datorn som komplement till spel mot mänskliga motståndare. Det gör spelet mer lättillgängligt och adresserar den mest efterfrågade funktionen från våra spelare.

Daniel Drambo har utsetts till ny VD och tillträder den 1 november 2019. Daniel Drambo har en gedigen bakgrund inom mjukvarubaserade tillväxtbolag och har under de senaste åren arbetat som CFO på Litium.

VD har ordet

Nu närmar sig våra spelsläpp med stormsteg. Cortopia annonserade sitt nya spel Down The Rabbit Hole på Gamescom den 20 augusti. Mottagandet var mycket positivt och har lett till en rad positiva artiklar i amerikansk och europeisk media. Spelet är ett äventyr i VR där man följer en flicka som förirrar sig in i en värld inspirerad av Lewis Carrols Alice i Underlandet. Det är ett genomarbetat kvalitétsspel och en viktig lansering för bolaget.

Jag är också glad att kunna välkomna Moon Mode (tidigare VITEI Sweden) till vår företagsgrupp. Moon Mode fokuserar helt på VR och teamet har lång erfarenhet av utveckling av VR-upplevelser. Teamet har producerat VR-spel för stora kunder såsom Oculus, Sony samt en rad andra japanska bolag i dataspelsindustrin. Deras roliga och nyskapande VR-upplevelser har blivit belönade med ett flertal priser världen över. Nu är de en del av BFE familjen och arbetar på nya VR upplevelser. Vi ser redan synergier med hur studiorna kan hjälpa varandra med specifika kompetenser och med resurser under arbetstoppar. Detta är en av grundtankarna med att samla kompetensen under ett tak och glädjande att se att det fungerar i verkligheten.

Fokus har under det senaste året varit på utveckling av spel och förvärv av högkvalitativa spelstudios. Nu när den andra generationens spelkonsoller för VR blir tillgängliga på marknaden och bolaget har rätt produkter i pipeline gör vi bedömningen att tiden är mogen för att gå in i nästa fas och fokusera på marknadsföring, försäljning och lanseringar. Nu är det dags att öka lanseringstakten och marknadsföringsaktiviteterna. Inom bolagsgruppen har vi idag sju pågående parallella utvecklingsprojekt och vi förväntar oss att göra minst tre spelsläpp på nya plattformar under de kommande sex månaderna.

Förutom nya spel och lanseringar utvecklas även funktionaliteten i befintliga spel. I den senaste uppdateringen av Wands, Cortopias framgångsrika multiplayer-spel, ges spelaren möjligheten att duellera mot datorn. Detta är den uppdatering som har varit mest efterfrågad av våra spelare och studion har investerat mycket tid på att utveckla AI-baserade motståndare som alternativ till mänskliga spelare. Vår förhoppning är att detta skall gagna både befintliga spelare och öppna upp spelet för nya spelare som kan utforska spelet i lugn och ro innan de utmanar andra entusiastiska och ofta mycket skickliga motståndare.

Både dataspelsmarknaden i stort och den för VR-spel specifikt fortsätter att växa. Facebook har ännu inte offentliggjort försäljningssiffror för nyligen lanserade VR-headsetet Oculus Quest men Mark Zuckerberg konstaterade på Facebooks telefonkonferens för det andra kvartalet att de säljer allt de kan tillverka – det låter lovande. Många nya ägare till headsets och sannolikt några riktiga blockbusterspel kommer under året att sätta allt större fokus på den växande VR-spelmarknaden.

Mycket har hänt under det senaste året, bolaget har köpt in sig i tre spelstudior och noterats på Spotlight Stock Market. Nu skiftar fokus till att leda utvecklingen, marknadsföringen och försäljningen av fina spel. Det har varit en spännande resa där vi byggt bolaget och lagt en grund för framtiden. Jag lämnar med tillförsikt över ledningen av bolaget till nya krafter som kan ta nästa steg för bolaget.

Stockholm den 30 augusti 2019

VD

johan.larsson@beyondframes.com
+46 (0)79 100 22 90

Beyond Frames Entertainment är ett bolag verksamt inom dataspelsindustrin. Bolagets målsättning är att attrahera kompetenta spelutvecklare med en gemensam vision: att skapa intressanta och roliga spelupplevelser av hög kvalitet baserat på teknologi inom VR och AR.

Beyond Frames strategi är att samla oberoende spelstudios under samma paraply. Avsikten är att detta ska ske dels genom förvärv av spelstudios, vilka bevisat att de kan utveckla och marknadslansera spel med stor spelglädje, dels  genom organisk tillväxt.

Prenumerera

Dokument & länkar