Delårsrapport Q3 2019

Report this content

Intensiv lanseringsperiod inledd

Perioden 1 juli – 30 september 2019

• Nettoomsättningen växte under tredje kvartalet med 127 % och uppgick därmed till 854 TSEK, att jämföra med 376 TSEK motsvarande period föregående år.
• Resultatet före avskrivningar men efter nedskrivningar* (EBITDA) blev -2 737 TSEK i tredje kvartalet jämfört med -1 472 TSEK tredje kvartalet 2018.
• Periodens resultat uppgick till -3 911 TSEK jämfört med -1 465 TSEK motsvarande period 2018. Resultatet påverkades negativt av en nedskrivning* på 634 TSEK avseende immateriella tillgångar.
• EBITDA per aktie blev -0,21 SEK/aktie (-0,14 SEK/aktie motsvarande period 2018) och periodens resultat blev -0,30 SEK/aktie (-0,14 SEK/aktie motsvarande period 2018).
• Likvida medel inklusive säkerställda kortfristiga fordringar uppgick vid kvartalets utgång till 13 227 TSEK** att jämföra med 17 957 TSEK vid utgången av andra kvartalet.
• Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare i koncernen uppgick vid periodens slut till 32 228 TSEK motsvarande 2,50 SEK per aktie att jämföra med 30 354 TSEK motsvarande 2,93 SEK/aktie 2018-09-30 och 36 140 TSEK motsvarande 2,82 SEK 2019-06-30.

Perioden 1 januari – 30 september 2019

• Nettoomsättningen växte under årets första nio månader med 109 % och uppgick därmed till 2 115 TSEK, att jämföra med 1 010 TSEK motsvarande period 2018.
• Resultatet före avskrivningar men efter nedskrivningar* (EBITDA) blev -7 365 TSEK för niomånadersperioden jämfört med -6 222 TSEK motsvarande period 2018. EBITDA påverkades negativt av nedskrivningen* av immateriella tillgångar med 634 TSEK.
• Periodens resultat uppgick till -10 800 TSEK jämfört med -5 731 TSEK motsvarande period 2018. Resultatet påverkades negativt av nedskrivningen* av immateriella tillgångar med 634 TSEK.
• EBITDA per aktie blev -0,58 SEK/aktie (-0,60 SEK/aktie motsvarande period 2018) och periodens resultat blev -0,84 SEK/aktie (-0,70 SEK/aktie motsvarande period 2018).

Väsentliga händelser under perioden

• Daniel Drambo utsågs till ny VD i juli och tillträdde den 1 november 2019. Daniel Drambo har en gedigen bakgrund inom mjukvarubaserade tillväxtbolag och har under de senaste åren arbetat som CFO på Litium.
• Den av Beyond Frames helägda spelstudion Cortopia annonserade sitt kommande spel med arbetsnamnet Down The Rabbit Hole på spelmässan Gamescom i Köln den 20 augusti. Spelet blev mycket väl mottaget av media.
• En viktig uppdatering för Wands lanserades under augusti, uppdateringen innehåller en efterlängtad möjlighet att spela mot datorn som komplement till spel mot mänskliga motståndare. Det gör spelet mer lättillgängligt och adresserar den mest efterfrågade funktionen från våra spelare.
• Den 19:e september lanserades Cortopias spel Wands på Oculus senaste headset Quest. Lanseringen var lyckad och visar att Quest har tagit VR-spelmarknaden till en ny nivå samtidigt som den goda försäljningen bevisar Wands styrka. Kort efter lanseringen avancerade spelet till nummer 6 på den bästsäljande listan av VR-spel på Oculus Quest globalt.

Väsentliga händelse efter periodens utgång

• I det fjärde kvartalet har Cortopias spel Wands lanserats på Sony PSVR.
• Även Beyond Frames delägda studio Odd Raven har efter periodens slut lanserat sitt spel Carly and the Reaperman på Sony PSVR.

Kommentarer från VD

Marknaden för Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) är i sin linda. Teknologierna är närbesläktade och går ibland under samlingsnamn som Mixed Reality (MR) eller XR. Hur, och i vilken takt, teknologin och marknaden för dessa utvecklas är svårbedömt. Det som de flesta externa bedömare dock är överens om är att dessa branscher står inför exceptionell tillväxt och att nästa stora teknikskifte baseras på denna teknologi.

Samtliga amerikanska teknologijättar, med Mark Zuckerbergs Facebook i täten, mångmiljard-satsar på tekniken. Apples vd Tim Cook ser AR som nästa steg att ersätta de smarta telefonerna. Ett gigantiskt teknikskifte om han får rätt.

Även här i Sverige har ledande investerare börjat få upp ögonen för möjligheterna inom AR/VR. När Lars Jörnow, Partner på EQT Ventures, talar om vad de letar efter till sin nya 7-miljardersfond säger han:

”Ser jag till EQT Ventures andra fond så kommer säkert augmented reality att finnas vid horisonten. När nya plattformar växer fram så byggs också en ny generation av företag på dem. Ta den första Iphone-modellen som kom 2007. Det banade vägen för ett helt gäng av bolag som sedan har vuxit sig stora.”

Samtidigt har dataspelsbranschen vuxit starkt under den senaste tjugoårsperioden och bedömningen är att tillväxten fortsätter. Marknaden för dataspel var värd 138 mdr USD 2018 (större än film- och musikindustrin tillsammans). Trenden är att konsumenter fortsätter att lägga mer tid på dataspel och det demografiska skiftet gör att dataspel spelas mer i alla ålderskategorier men framför allt i högre åldersspann. I ett uttalande sade Netflix nyligen att den tuffaste konkurrenten framåt blir olika streamingtjänster av dataspel som är på frammarsch.

I denna kontext är det otroligt spännande att få möjligheten att leda Beyond Frames resa framåt. Ett bolag som genom självständiga studios utvecklar dataspel med fokus VR och AR tekniken. En fot i spelbranschen och en i AR/VR-teknologin. Ett fantastiskt utgångsläge inför framtiden. De närmaste åren kommer bli intensiva och händelserika. Vi är väl positionerade för framtida tillväxt och målsättningen är att stärka denna position ytterligare.

I tredje kvartalet annonserade Facebook nu offentligt att de håller på att utveckla AR-glasögon. Samtidigt viskas det om att även Apple håller på att utveckla sina AR/VR-glasögon. Detta är stora nyheter som ligger i linje med vår analys av marknaden och stärker oss i övertygelsen att vi har en position och exponering mot framtida tillväxt.
Den 19:e september lanserade Beyond Frames helägda studio Cortopia sitt prisade spel Wands på Facebookägda Oculus nya headset Oculus Quest. Lanseringen blev något av en succé och spelet var som högst uppe på tredje plats över bäst säljande spel på Quest globalt. Framgången förklarar det mesta av intäktsökningen på 127 % i det tredje kvartalet.

Talen är fortfarande små men det viktigaste med den lyckade lanseringen är dels som kvitto på att VR-spelmarknaden är på rätt väg, dels att framgången verifierar spelet Wands popularitet och stärker Beyond Frames marknadsposition.
En intressant datapunkt att ta fasta på angående VR-spelmarknadens utveckling är att Mark Zuckerberg, på Oculus stora event Oculus Connect i september, kunde annonsera att konsumenter spenderat mer än 100 MUSD i Oculus Store, en siffra som var väsentligt högre än vad många trott. Branschexperter och ledande VR-aktörer har på senare tid samstämmigt börjat tala om att tillväxten inom VR har gått från linjär till exponentiell.

Den stora lanseringen som alla väntar på nu är Cortopia´s helt nya Alice i Underlandet-spel med arbetsnamnet Down the Rabbit Hole. Spelet presenterades för första gången i augusti på Gamescom, världens största spelmässa med 400 000 besökare, och blev en succé med hyllningar från bland annat UploadVR, Road To VR, och VR Focus.

Arbetet i flera av våra studior är nu intensivt och vi investerar både i personal, underkonsulter och marknadsföring för att knyta ihop säcken och kunna lansera riktigt hög kvalitét för både nya spel och befintliga spel på nya plattformar.

Daniel Drambo
VD, Beyond Frames Entertainment AB (publ)

* Styrelsen för Beyond Frames har gjort bedömningen att immateriella tillgångar avseende ett AR-spel med extern IP som byggts upp främst under 2018 men även under 2019 inte kommer vidareutvecklas eller kommersialiseras under det närmaste året och väljer att skriva ned hela värdet för de aktiverade utvecklingskostnaderna tagna i projektet, 634 TSEK.

** Beyond Frames har under kvartalet lånat ut överskottslikviditet till en ränta om 10 %. Lånet är säkerställt av Init Invest AB som även är större ägare i Beyond Frames, se vidare under Närståendetransaktioner nedan.

VD

daniel.drambo@beyondframes.com
+46 (0)79 100 22 90

Beyond Frames Entertainment är ett bolag verksamt inom dataspelsindustrin. Bolagets målsättning är att attrahera kompetenta spelutvecklare med en gemensam vision: att skapa intressanta och roliga spelupplevelser av hög kvalitet baserat på teknologi inom VR och AR.

Beyond Frames strategi är att samla oberoende spelstudios under samma paraply. Avsikten är att detta ska ske dels genom förvärv av spelstudios, vilka bevisat att de kan utveckla och marknadslansera spel med stor spelglädje, dels  genom organisk tillväxt.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar