Idag inleds handeln med Beyond Frames Entertainment AB:s aktie på Spotlight Stock Market

Övertecknad spridningsemission inför notering

Den 19 november 2018 avslutades en publik spridningsemission om totalt 10 MSEK inför noteringen på Spotlight Stock Market. Spridningsemissionen blev tecknad till 111%. Emissionslividen kommer att användas till att möjliggöra snabb expansion inom AR- och VR-underhållning. Efter att spridningsemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet uppgå till 597 238 SEK fördelat på totalt 11 944 760 aktier.

Flaggning avseende aktielån från huvudägare

I anslutning till spridningsemissionen har huvudägaren ARVR Holding AB och styrelseledamoten Mikael Söderström lånat ut 1 528 880 respektive 196 120 aktier, totalt 1 725 000 aktier, i syfte att möjliggöra en snabb leverans av aktier till de tecknare som tilldelats aktier i spridningsemissionen. Efter registrering av spridningsemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske inom de närmaste två veckorna kommer aktielånen att regleras. Efter spridningsemissionen uppgår ARVR Holding AB:s aktieinnehav till 1 528 880 aktier motsvarande 12,8 procent av det totala antalet aktier i Beyond Frames Entertainment. För Init CEMU Holding AB uppgår aktieinnehavet till 1 267 000 aktier motsvarande 10,6 procent av antalet aktier i bolaget. För Init MAEM Holding AB uppgår aktieinnehavet till 1 267 000 aktier motsvarande 10,6 procent av antalet aktier i bolaget. Aktielånen medför att ARVR Holding AB lånar ut samtliga aktier samt att Mikael Söderström aktieinnehav reduceras till 3 520 aktier, motsvarande 0,03 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter genomförd spridningsemission.

För ytterligare information Johan Larsson VD, Beyond Frames Entertainment AB Telefon: 079-100 22 90 E-post: ir@beyondframes.com

Om oss

Beyond Frames bedriver spelutveckling genom oberoende spelstudios och med fokus på Virtual Reality och Augmentet Reality. Bolaget såväl förvärvar spelstudios, som bygger upp nya spelstudios organiskt.

Prenumerera

Dokument & länkar