Kommuniké från extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)

Report this content

Vid den extra bolagsstämman i Beyond Frames Entertainment AB (publ), i Quality Hotel The Box lokaler på Aspögatan 7, 582 78 i Linköping den 26 juli 2021 kl. 10:00, fattades nedanstående, huvudsakliga beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelanden den 5:e juli avseende nyemissionen, respektive 9:e juli avseende kallelse till den extra bolagsstämman.

Stämman beslutade att i efterhand godkänna styrelsens villkorade beslut om emission av aktier.

Protokoll­et från den extra bolagsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på företagets webbsida, https://beyondframes.com/financial-reports/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ricky Helgesson, tf vd Beyond Frames Entertainment AB (publ)
Tel: +46 791 00 22 90
E-post: ir@beyondframes.com

Prenumerera

Dokument & länkar