Rättelse: Halvårsrapport 2020 – Intäkter upp 648 % och positivt EBITDA

Report this content

Rättelse

 • Den halvårsrapport som publicerades 08:00 den 27 augusti 2020, innehöll två felaktigt beräknade procentsatser.
   
 • Som omsättningsökning från Q2 2019 till Q2 2020 angavs 748 %. Den korrekta procentsatsen är 648 %.
   
 • Som omsättningsökning från H1 2019 till H1 2020 angavs 429 %. Den korrekta procentsatsen är 329 %.
   
 • Rättad halvårsrapport 2020 presenteras nedan och bifogas.
   
 • Denna rättelse publiceras nu efter driftstopp hos Cision.
   

Perioden 1 april – 30 juni 2020 (Q2)

 • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet 2020 med 648 % och uppgick därmed till 3 508 TSEK, att jämföra med 469 TSEK för motsvarande period föregående år.
   
 • Resultatet före avskrivningar och andelar i intressebolags resultat (EBITDA) blev 1 347 TSEK i andra kvartalet 2020 jämfört med -2 361 TSEK andra kvartalet 2019.
   
 • Resultatet före skatt uppgick till -399 TSEK jämfört med -3 803 TSEK andra kvartalet 2019.
   
 • EBITDA per aktie blev 0,10 SEK/aktie (-0,18 SEK/aktie motsvarande period 2019) och periodens resultat blev -0,03 SEK/aktie (-0,30 SEK/aktie motsvarande period 2019).
   
 • Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 5 299 TSEK. Detta kan jämföras med 6 054 TSEK vid utgången av första kvartalet, som då inkluderade säkerställda kortfristiga fordringar.
   
 • Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i koncernen uppgick vid periodens slut till 25 684 TSEK, motsvarande 2,00 SEK per aktie att jämföra med 26 085 motsvarande 2,03 SEK/aktie 2020-03-31.
   

Perioden 1 januari – 30 juni 2020 (H1)

 • Nettoomsättningen ökade under första halvåret 2020 med 329 % och uppgick därmed till 5 415 TSEK, att jämföra med 1 261 TSEK för motsvarande period föregående år.
   
 • Resultatet före avskrivningar och andelar i intressebolags resultat (EBITDA) blev 679 TSEK under första halvåret 2020 jämfört med -4 490 TSEK första halvåret 2019.
   
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 820 TSEK jämfört med -6 889 TSEK första halvåret 2019.
   
 • EBITDA per aktie blev 0,05 SEK/aktie (-0,35 SEK/aktie motsvarande period 2019) och periodens resultat blev -0,22 SEK/aktie (-0,54 SEK/aktie motsvarande period 2019).
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 8 036 TSEK under årets första halvår, vilket är att jämföra med -4 533 TSEK under det första halvåret 2019.
   

Kommentarer från vd

Under det andra kvartalet 2020 sålde vi spel för över 5 miljoner kronor till konsument, vilken är vår hittills högsta kvartalsförsäljning. Efter avdrag för moms och VR-plattformsbolagens avgifter hamnade vi på 3,5 miljoner i nettoomsättning. Att vi gjorde +648 % gentemot samma period föregående år är en konsekvens av ett marknadsgenombrott i VR-spelindustrin och våra framgångsrika spellanseringar. Koncernen har idag 3 spel på marknaden, 4 ytterligare under utveckling, varav 1 av extern part, för utgivande av Beyond Frames Entertainment.

Det är glädjande att se hur Alice i Underlandet-spelet Down the Rabbit Hole, från vårt dotterbolag Cortopia Studios, fortsätter att imponera världen över. Spelet är nominerat till Best of VR Section på Venice Film Festival och till VR Game of the Year på VR Awards. UploadVR, en av de största nyhetsbyråerna inom AR och VR, rankade under sommaren Down the Rabbit Hole som ett av de 14 bästa VR-spelen under 2020. Spelet har, på den viktiga Oculus Quest-plattformen, det tionde högsta betyget av alla spel i världen och är till synes på väg uppåt i den listan efter att spelet uppdaterades i början av juli. Att spelarna själva ger spelet så fina betyg är både roligt och något som borgar för en lång livscykel för spelet i den växande VR-marknaden. Framgång för spel drivs av höga betyg och bra recensioner, precis som i filmbranschen, vilket gör detta spel till ett starkt IP som kan ge intäkter under många år. Cortopia Studios har även uppdaterat VR-spelet Wands under sommaren och vi ser att även detta spel fått högre betyg från spelarna sedan dess.

Odd Raven Studios arbetar med ett mycket intressant PC-spel, som vi rapporterat om tidigare. Projektet ser väldigt lovande ut och arbetet löper på enligt plan. Studions VR-spel, Carly and the Reaperman, fortsätter att öka i försäljning, också det med väldigt fina betyg (9 av 10 på Steam) och vi bedömer att trenden kommer att hålla i sig.

Apple, Microsoft, Facebook och Google levererar en strid ström av information om hur de flyttar fram positionerna inom VR och AR. Grand View Research prognostiserar en stark tillväxt för VR-spel kommande år och att denna marknad totalt kommer att omsätta 92 miljarder dollar år 2027. Marknadstillväxten och tech-jättarnas satsningar betyder fler och bättre VR-glasögon och fler spelare, vilket är bra för Beyond Frames Entertainments exponering mot spelutveckling inom detta segment. Läs gärna mer om hur marknaden utvecklas under avsnittet Marknadens utveckling.

Under sommaren beslutade vi att omvandla vårt ägande i dotterbolaget Zenz VR till ett förlagsavtal med intäktsdelning i deras framtida spel, vars utveckling Zenz VR:s nya ägare tagit på sig att finansiera. Detta förbättrar koncernens kassaflöde och ger större flexibilitet för investeringar i andra projekt.

Covid-19 har ökat försäljningen av spel inom spelbranschen generellt, VR-spelbranschen och också för Beyond Frames Entertainments studior. Därutöver har covid-19 haft en begränsad inverkan på bolaget och hemarbete har fungerat bra med bibehållen produktivitet.

Jag lämnade min roll som styrelseordförande och tillträdde som tf vd den 29 juni 2020. Med över 20 års erfarenhet av entreprenörskap har jag byggt upp 5 tech-bolag under åren. Som tioåring började bygga dataspel i mitten av 1980-talet och intresset har hållit i sig. Jag har arbetat på Frostbite och DICE i ledande roller under utvecklingen av Battlefield 3 och Battlefield 4. Fram till 2019 var jag vd och grundare av teknikbolaget Univrses, varifrån kärnan till Beyond Frames Entertainment och Cortopia knoppades av 2016. Jag ser fram emot att kombinera mina tidigare erfarenheter med våra duktiga studior för att bygga fler nydanande VR-spel i en starkt växande marknad. Jag vill också passa på att välkomna vår nya styrelseordförande Fredric Gunnarson till teamet. Fredric har genom sitt entreprenörskap som vd i Star Stable under 8 år visat hur man bygger ett nischat dataspel till en världssuccé.

Beyond Frames Entertainment har visat att dess studior levererar spel med högsta kvalitet, att bolaget har nått en finansiell balans och att den marknad som bolaget huvudsakligen exponeras mot fortsätter att växa kraftigt. Jag känner att bolagets position är kittlande och gläds åt att få leda det här bolaget framåt.

Väsentliga händelser under perioden

Ricky Helgesson, en av grundarna av Beyond Frames Entertainment och ledare för Cortopia Studios, tillträdde som ny tf vd.

Fredric Gunnarson, tidigare vd för succébolaget Star Stable under 8 år, tillträdde som ny styrelseordförande.

Alice i Underlandet-spelet Down the Rabbit Hole från dotterbolaget Cortopia Studios lanserades på PlayStation VR. PlayStation VR-versionen utvecklades internt inom studion, vilket gjorde att kvaliteten nådde en hög nivå.

BFE har förvärvat 22 448 aktier i Moon Mode AB genom kvittning av skuld om 800 000 SEK, samt kontant betalning om 299 952 SEK. BFE har sedan tidigare 17 399 aktier i Moon Mode AB och har nu därför totalt 39 847 av 72 448 aktier, dvs. 55,00 %. Bolagsverkets har, på grund av långa handläggningstider, ännu inte registrerat ärendet, vilket innebär att Moon Mode inte konsolideras i denna rapport.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Zenz VR AB har avyttrats och förhållandet har ersatts med en affär som innebär att Beyond Frames Entertainment är förläggare av Zenz VRs nästa VR-spel. Beyond Frames Entertainment såg värdet i framförallt det spel där det nu tecknats ett förlagsavtal.

Cortopia Studios spel, Wands, uppdaterades och fick höjda betyg från spelarna.

Cortopia Studios spel, Down the Rabbit Hole, uppdaterades och fick höjda betyg från spelarna och ligger på tionde plats totalt bland alla spel i världen på Oculus Quest när det gäller betyg från spelarna.

Venice Film Festival nominerade Cortopia Studios spel, Down the Rabbit Hole, till Best in VR Section och Venice Film Festival kommer att hålla ett imponerande online-event med start den 2 september, där de nominerade VR-spelen kan upplevas av människor i hela världen. VR Awards nominerade spelet till utmärkelsen VR Game of the Year. Spelet anpassades till fler marknader, genom stöd för ytterligare 7 språk.

Ricky Helgesson, vd Beyond Frames Entertainment AB (publ)

För mer information, se bifogad kvartalsrapport.

För ytterligare information:

Ricky Helgesson, vd Beyond Frames Entertainment AB (publ)
Telefon: +46791002290
E-post: ir@beyondframes.com

Om Beyond Frames Entertainment

Beyond Frames Entertainment, med sin kreativa bas på Södermalm i Stockholm, skapades i syfte att berika människors liv med stark, engagerande underhållning utan den tvådimensionella skärmens begränsningar. Företaget investerar i och stöttar en växande portfölj av spelutvecklare med ett fokus mot nya teknologier. Idag består gruppen av Cortopia Studios, Moon Mode och Odd Raven Studios.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar