• news.cision.com/
  • Biacore/
  • Bristol-Myers Squibb ytterligare ett läkemedelsföretag som använder Biacore®C för kvalitetskontroll

Bristol-Myers Squibb ytterligare ett läkemedelsföretag som använder Biacore®C för kvalitetskontroll

Report this content

Bristol-Myers Squibb ytterligare ett läkemedelsföretag som använder Biacore®C för kvalitetskontroll Uppsala, 2002-08-07. Biacore International AB (Biacore) (Stockholmsbörsen:BCOR; Nasdaq:BCOR) meddelar idag att Bristol-Myers Squibb (BMS) är det senaste bland de stora läkemedelsföretagen som satsar på Biacore®C för snabb koncentrationsanalys inom läkemedelsforskning, kvalitetskontroll vid tillverkning (QC) och processkontroll. Biacore®C är det första system baserat på Surface Plasmon Resonance (SPR) som konstruerats speciellt för att uppfylla regulatoriska krav. Genom att erbjuda såväl dataanalys i realtid som högkvalitativ validering möjliggör Biacore®C för användarna att snabbare få ut sina nya produkter på marknaden, samtidigt som man strikt uppfyller kraven i Good Laboratory Practice (GLP) och Good Manufacturing Practice (GMP). Biacore®C har visat sig kunna förkorta tiden för biomolekylär analys, samtidigt som det uppfyller högsta tänkbara krav på precision, känslighet och reproducerbarhet. "Biacore®C har fått ett gott mottagande på marknaden, och det är glädjande att så stort intresse visats av företag som BMS, Boehringer Ingelheim och andra stora läkemedelsföretag", säger Julian Abery, chef för Affärsområde Läkemedels- och bioteknikindustri. "På samma sätt som hos våra övriga system kännetecknas Biacore®C av Biacores djupa tekniska kunnande och erfarenhet inom såväl FoU som produktion, kvalifikationer som möjliggör för oss att tillhandahålla högkvalitativa och pålitliga instrumentssystem med hög kapacitet för användning alltifrån de tidiga forskningsstegen till kvalitetskontroll i produktionen." - Slut - Till redaktionen: Biacore är världsledande inom området Surface Plasmon Resonance (SPR)- baserad biosensorteknologi med egen marknadsorganisation i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland. Teknologin, som ger kvantitativa data i realtid för bindningsreaktioner mellan biomolekyler, skyddas av en stark patentportfölj. Målgrupperna utgörs av medicinska och biologiska forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag över hela världen. Som främsta område för framtida tillväxt inriktar sig Biacore på läkemedelsforskning och -utveckling. Biacore marknadsför för närvarande sju system av vilka de viktigaste är Biacore®S51 för tillämpningar efter höghastighetsscreening (high-throughput screening, HTS), bland annat snabb karaktärisering av "träffar" i HTS och omfattande preklinisk utvärdering av potentiella läkemedelskandidater; Biacore®3000 som är speciellt anpassat för tillämpningar i läkemedelsforskningsprocessen före HTS; det nyligen lanserade Biacore®C som är avsett för koncentrationsanalyser vid kvalitetskontroll av läkemedel i enlighet med GLP/GMP. Ett nytt 'SPR array chip'-system med kraftigt utökad kapacitet är under utveckling och väntas bli klart för marknadsintroduktion 2004. Företaget har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq i USA. Försäljningen uppgick 2001 till 544 miljoner kronor och rörelseresultatet var 64 miljoner kronor. Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com Adress och telefon: Biacore International AB Rapsgatan 7, 754 50 Uppsala Tel: 018-67 57 00, Fax: 018-15 0110 e-mail: info@biacore.com För vidare information kontakta: Julian Abery, Chef för Affärsområde Läkemedels- och bioteknikindustri +44 (0)1386 853949 +44 (0)7808 900732 (mobiltel.) Pressmaterial fackpress: Michelle Lerner, HCC.De Facto Group +44 (0) 207 496 3354 m.lerner@hccdefacto.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00330/wkr0002.pdf

Dokument & länkar