Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2002 · Biacores försäljning under tredje kvartalet 2002 ökade med 25% till 142,4 MSEK (113,8). Utvecklingen var särskilt stark i Europa. Under perioden januari-september 2002 ökade försäljningen med 19% till 438,3 MSEK (368,7). · Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade med 229% till 30,3 MSEK (9,2). För perioden januari-september 2002 steg rörelseresultatet med 140% till 92,1 MSEK (38,4). Rörelsemarginalen var 21%. · Vinst per aktie i tredje kvartalet ökade med 8% till 1,16 SEK (1,07). Exklusive poster av engångskaraktär 2001 och 2002 hänförliga till Biacores aktieinnehav inom sektorn bioteknikföretag i tidig utvecklingsfas ökade vinst per aktie med 236% till 2,45 SEK (0,73). Vinst per aktie för de första nio månaderna 2002 ökade med 20% till 4,06 SEK (3,37). · Biacore fortsätter att generera ett starkt kassaflöde. Under perioden januari-september var kassaflödet från rörelsen 111,9 MSEK. · Det nya cellbaserade analyssystemet, Procel®, som skall komplettera Biacore®S51 inom området optimering av nya läkemedelssubstanser, utvecklas planenligt och väntas kunna lanseras före årets slut. Såsom tidigare rapporterats kommer Biacore att under 2002 lägga ner omkring 35 MSEK på kommersialiseringen av 'SPR array chip'-teknologin. · Biacore står fast vid den försäljningsprognos som lämnades i halvårsrapporten och räknar fortfarande med att försäljningen för helåret 2002 skall öka med omkring 15%. Vinst per aktie för helåret 2002 väntas öka med över 60% jämfört med vinst per aktie för 2001 som var 5,04 SEK. Detta är ett tillägg till tidigare prognos, som angav att de totala kostnaderna för marknadsföring, försäljning och administration väntades öka med högst 10% under 2002 men som inte innefattade någon prognos om vinst per aktie. · För vidare information: Ulf Jönsson, Verkställande direktör och koncernchef, tel +41 (0)79 668 8336 Lars-Olov Forslund, Ekonomi/Finansdirektör, tel +41 (0)79 347 9900 Jan Isoz, Investor Relations, tel 0708-10 31 17 Ytterligare information om Biacore finns på företagets hemsida www.biacore.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00260/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00260/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar