BiBB publicerar halvårsrapport Q2 2019

Report this content

BiBBInstruments AB (”BiBB”) publicerar härmed halvårsrapport Q2 2019

Sammanfattning av halvårsrapport

Uppbyggnaden av BiBBs produktportfölj EndoDrill®fortskrider. I maj månad rapporterade Bolaget framgångsrika resultat från en preklinisk studie med EndoDrill®Model X, och i juni månad meddelades att BiBB lanserar biopsiinstrumentet EndoDrill®Core Needle i Sverige.I slutet av juni månad genomfördes en riktad nyemission om cirka 20 MSEK för att finansiera fortsatt utveckling och kommersialisering av Bolagets produktportfölj EndoDrill®.

FÖRSTA HALVÅRET (2019-01-01 – 2019-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 273 (285) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 031 (-4 045) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,45 (-0,38) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 452 (7 034) KSEK.
 • Soliditeten** uppgick till 94 (89) %

ANDRA KVARTALET (2019-04-01 – 2019-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 177 (110) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 314 (-2 307) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,22) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 7 452 (7 034) KSEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Antal aktier i BiBB per den 30 juni 2019: 12 878 326 aktier (8 230 476). Nyemissionen i juni registrerades av Bolagsverket den 16 juli och efter 3 366 666 nyemitterade aktier finns totalt 16 244 992 aktier i Bolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • BiBB meddelar den 1 april 2019 att EndoDrill®Core Needle erhåller designpatent i Japan.
 • BiBB publicerar den 8 april 2019 kallelse till årsstämma.
 • BiBB meddelar den 8 april 2019 att årsstämman tidigareläggs till den 22 maj 2019.
 • BiBB publicerar den 1 maj 2019 årsredovisning för 2018. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com).
 • BiBB meddelar den 20 maj framgångsrika resultat från preklinisk studie med EndoDrill Model X. Studien är ett centralt avslutande steg inför klinisk fas och bekräftar att produkten fungerar i en djurmodell.
 • BiBB publicerar den 22 maj kommuniké från årsstämman. Fullständig kommuniké med sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). 
 • BiBB meddelar den 25 juni att Bolaget lanserar biopsiinstrumentet EndoDrill Core Needle i Sverige, efter en framgångsrik utvärdering vid tre svenska universitetssjukhus.
 • BiBB meddelar den 28 juni att Bolaget genomför en riktad nyemission om cirka 20 MSEK, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 22 maj 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

BiBB meddelar den 21 augusti att Bolaget erhåller patent i Europa och Japan.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar