BiBBInstruments AB publicerar bokslutskommuniké för 2019

Report this content

BiBBInstruments AB publicerar bokslutskommuniké för 2019

BiBBInstruments AB (”BiBB”) publicerar härmed bokslutskommuniké för 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.bibbinstruments.com). Nedan följer en sammanfattning av bokslutskommunikén.

Fjärde kvartalet  (2019-10-01 – 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 104 (134) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 097 (-3 521) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,50 (-0,35) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 19 314 (6 188) KSEK.

Helår (2019-01-01 – 2019-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 496 (448) KSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 058 (-9 787) KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,09 (-0,94) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 19 314 (6 188) KSEK.
 • Soliditeten uppgick till 94 (89) %

Väsentliga händelser under perioden

 • BiBB tillkännager framgångsrika resultat från prekliniskt försök II med EndoDrill® Model X.
 • BiBB meddelar att bolaget erhåller Notice of Allowance av patentansökan för EndoDrill® från patentverket i Kanada.
 • BiBB återför den tidigare aktiverade uppskjutna skattefordran avseende skattemässiga underskott med anledning av att bolaget har tillkännagett en reviderad produktstrategi med fokus på utvecklings­produkten EndoDrill® Model X. Detta gör att verksamheten fortfarande till stor del befinner sig i ett utvecklingsstadium.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • BiBB meddelar att bolaget genomför fokuserad satsning på eldrivna biopsiinstrumentet EndoDrill® Model X.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsiinstrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.