BiBBInstruments erhåller Notice of Allowance från patentverket i Kanada

Report this content

BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”), som utvecklar och marknadsför biopsiinstrument för tidig cancerdiagnos, meddelar idag att bolaget erhållit besked om godkännande (Notice of Allowance) av patentansökan för EndoDrill® från det kanadensiska patentverket. Patentet är giltigt till augusti 2033.

I denna första patentfamilj har bolaget sedan tidigare beviljade patent i Europa, Kina och Australien och är under behandling (patent pending) på andra stora marknader. Notice of Allowance innebär att patentverket i Kanada avser att bevilja patentet efter att några administrativa åtgärder har genomförts.

BiBBs andra patentfamilj, som också skyddar den ursprungliga innovationen EndoDrill®, har godkända patent i Europa, Kina, Japan och Australien. För övriga marknader är ansökan under fortsatt behandling.

Det immateriella skyddet avser BiBBs ursprungliga borrteknologi, vars produkter ingår i Classic-serien. Nya X-serien, som i dagsläget inkluderar utvecklingsprodukten EndoDrill® Model X, har en separat internationell patentansökan som är under behandling.

VD Fredrik Lindblad kommenterar:
”Detta preliminära patentgodkännande är glädjande och stärker ytterligare det globala skyddet för EndoDrill® Classic-produkterna. Vi har patent beviljade på många av våra strategiskt mest viktiga marknader och med relativt långa giltighetstider (2033 eller längre). Patenten är viktiga byggstenar för framtida global kommersialisering av produktfamiljen EndoDrill®.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Lindblad, VD BiBBInstruments AB
Telefon: 070-899 94 86
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019.

Om BiBBInstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsiinstrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancer­diagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, överläkare inom patologi och klinisk cytologi. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar