Idag inleds handel i BiBBInstruments AB:s aktier på AktieTorget

Handel på AktieTorget
Idag inleds handel i BiBBInstruments AB:s aktier på AktieTorget. Aktierna handlas under handelsbeteckningen ”BIBB” och har ISIN-kod SE0010102095.

Lyckad nyemission genomförd inför notering
Noteringen på AktieTorget har föregåtts av en övertecknad nyemission som tillfört bolaget cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Utöver kapitalet tillförde nyemissionen BiBBInstruments cirka 1 600 nya aktieägare. Emissionslikviden är avsedd att finansiera kommersialisering av BiBBInstruments produktportfölj EndoDrill® och bolagets framtida expansion.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission var bolagets finansiella rådgivare i samband med den genomförda nyemissionen och i samband med noteringen på AktieTorget.

För mer information om BiBBInstruments, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com 

BiBBInstruments AB (org. nr. 556938-9512), med huvudkontor på Medicon Village i Lund, utvecklar diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för endoskopitillbehör med visionen att erbjuda innovativa medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt diagnostik. BiBBInstruments första lanserade produkt, EndoDrill® GI Upper, för magsäckstumörer har visat sig ta signifikant bättre prover än konventionella biopsi-instrument, vilket möjliggör tidigare diagnos. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. För mer information, vänligen se www.bibbinstruments.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar