Marknadsmeddelande 268/17 – BibbInstruments AB noteras på AktieTorget den 27 oktober 2017

Första handelsdag på AktieTorget för BibbInstruments AB:s aktie är den 27 oktober 2017. Kortnamnet för aktien är BIBB

Bolagets aktiekapital är per dags dato 681 290,81 SEK fördelade på 8 015 186 aktier.

Information om aktien:See market noticeSee market notice
Kortnamn:BIBB
Aktienamn:BiBBInstruments
ISIN-kod:
SE0010102095 
Orderbok-ID: 145236 
CFI: ESXXX
FISN: BIBB/AKT
Organisationsnummer: 556938-9512 
LEI: 549300C13SGZ1PS8E621
Kvotvärde: 0,085 SEK
Första handelsdag: 27 oktober 2017
Antal aktier: 8 015 186
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket:
8 230 475 
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 25 oktober 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se