BICO Group AB (publ) meddelar ökning av antalet aktier och röster

Report this content

Antalet aktier och röster i BICO Group AB (publ) har ökat till följd av en riktad nyemission om totalt 4 250 000 aktier av serie B som genomfördes som en del av finansieringen för förvärvet av QInstruments GmbH. Styrelsen beslutade om nyemissionen av aktier den 7 oktober 2021 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2021.

Vidare har antalet aktier och röster i BICO Group AB (publ) ökat till följd av en riktad nyemission om totalt 172 852 aktier av serie B som även denna genomfördes som en del av finansieringen för förvärvet av QInstruments GmbH. Styrelsen beslutade om apportemissionen den 25 oktober 2021 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den
26 april 2021.

Genom händelserna ovan, som Bolagsverket registrerade under oktober månad, ökade antalet aktier och röster i BICO Group AB (publ) med totalt 4 422 852.

Per den 29 oktober 2021 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i BICO Group AB (publ) till 62 130 269, varav 1 500 000 utgörs av aktier av serie A, motsvarande totalt 15 000 000 röster, och 60 630 269 utgörs av aktier av serie B, motsvarande totalt 60 630 269 röster. Aktiekapitalet uppgår till 1 553 256,725000 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef
Telefon: 070 830 0890  
E-mail: il@bico.com   

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober kl. 08:00 (CEST).

Om BICO 

Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernen har över 25 000 installerade produkter, inklusive hos världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com