BICO har nominerats till Sveriges regerings utmärkelse Årets exportsuccé 2021

Report this content

Idag offentliggjorde Sveriges regering att BICO Group är ett av tre bolag nominerade till utmärkelsen Årets exportsuccé 2021. Regeringen vill med utmärkelsen främja svensk export och uppmärksamma företag som gör särskilt förtjänstfulla insatser för inspiration och utveckling.

Priset kommer att delas ut den 22 oktober av utrikeshandelsminister Anna Hallberg i närvaro av H.K.H Prins Daniel under en ceremoni hos Utrikesdepartementet i Stockholm.

Vi är mycket hedrade över nomineringen och jag är övertygad om att vår framgång till stor del beror på att vi skapat en unik koncern som erbjuder världens mest expansiva portfölj av produkter och lösningar inom biokonvergens. Vår mission går ut på att göra det möjligt att lösa de hälsoutmaningar vi står inför genom att kombinera biologi, ingenjörskap, robotik och teknik. Vår säljorganisation arbetar kundfokuserat och vår utvecklingsavdelning driver innovation tillsammans med våra kunder då dagens utmaningar kräver komplexa och mångfacetterade lösningar,” Erik Gatenholm, VD och medgrundare, BICO.

Regeringens motivering av BICO lyder:

Bico Group (bioteknik inom hälsa och sjukvård)

Bico Group ligger i framkant av bioteknikens tillämpningar inom hälsa- och sjukvård (bioconvergence) och har fått stor internationell uppmärksamhet för sina framgångar, särskilt på området 3D printing av vävnader och organ.

På bara fem år har företaget vuxit från att vara en startup till att positionera sig på 65 marknader världen över. Den största delen av Bico Groups produktion och leverantörsbas finns i Sverige och omkring 200 arbetstillfällen har skapats.

Bico Group arbetar för att stödja FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals). Bl.a. så främjar man återvinning av använda bio-printers (Responsible Return Program) och erbjuder även produkter för att minimera antalet pipetter som används på laboratorier. Utöver detta så bidrar Bico Group lösningar till minskad omfattning på djurförsök.


För mer information vänligen kontakta:

Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef
Telefon: 070 830 08 90
E-mail:
il@bico.com    

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober kl. 16:00 (CEST).

Om BICO

Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernens produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com