BICO slutför förvärvet av QInstruments

Report this content

Som offentliggjordes den 1 oktober 2021 ingick BICO Group AB (publ) (”BICO”) avtal om förvärv av QInstruments GmbH. (”QInstruments”), ett tyskt bolag som är ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av avancerad provberedningsautomation och vätskehanteringsrobotar för arbetsflöden inom biomedicin och life science-forskning samt klinisk diagnostik. BICO har idag slutfört förvärvet av samtliga QInstruments-aktier.

Köpeskillingen för samtliga aktier uppgick preliminärt till cirka 61,25 miljoner euro och är föremål för justering baserat på nettokassa/nettoskuld och avvikelse från normaliserad rörelsekapital enligt tillträdesbalansräkningen, varav 8 miljoner euro betalades genom 172 852 nyemitterade aktier av serie B i BICO till ett pris om 463,3 kronor per aktie (”Vederlagsaktierna”) och resterande andel betalades kontant. Priset för Vederlagsaktierna har bestämts utifrån den volymviktade genomsnittskursen för BICO:s aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under fem efterföljande handelsdagar, där sista värderingsdagen är dagen före datumet för slutförande av affären.

QInstruments en ledande aktör inom utveckling av framstående och kundcentrerad provberedningsutrustning samt teknik som påverkar stora forskningsområden och som gör skillnad i de resultat kunderna kan uppnå. Förvärvet är i linje med BICO:s kommersiella biokonvergensstrategi och kompletterar BICO:s produktutbud genom provberedning för att blanda lösningar med avancerade vätskedispenseringsrobotar och arbetsflöden. QInstruments innovativa produktportfölj inom avancerad vätskehantering kan på ett sömlöst sätt integreras i våra befintliga arbetsflöden och vi ser dessutom stor potential att integrera denna teknologi i nya instrument. Inom life science är det av yttersta vikt att få rätt resultat i tid, eftersom det i slutändan påverkar patientens hälsa. Tillsammans fortsätter vi vår resa för att demokratisera kritiska arbetsflöden för att främja sjukvård, Erik Gatenholm, VD och medgrundare, BICO.

För ytterligare information om förvärvet och om QInstruments, vänligen se pressmeddelandet som offentliggjordes den 1 oktober 2021.

För mer information vänligen kontakta:

Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef
Telefon: 070 830 08 90
E-mail:
il@bico.com    

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober kl. 17:00 (CEST).

Om BICO

Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre.

Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa.

Koncernens produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com