Bokslutskommuniké 2018-2019: Strategiskt förvärv och starkt avslut på året

Report this content

CELLINK AB offentliggör kvartalsrapport för perioden juni 2019 - augusti 2019 samt för hela räkenskapsåret 2018–2019. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: https://cellink.com/investerare/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten.

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättning uppgick till 31 997 kSEK (16 465 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 94% mot det fjärde kvartalet i föregående räkenskapsår varav 23% var organisk tillväxt
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till –2 435 (1 069 kSEK), motsvarande en negativ marginal (6,5%)
 • Nettoresultatet uppgick till -1 745 kSEK (583 kSEK), vilket generar ett resultat per aktie efter utspädning om -0,19 SEK (0,07 SEK)

Helåret

 • Nettoomsättning uppgick till 105 457 kSEK (45 337), vilket motsvarar en ökning om 133% mot helåret 2017/2018 varav 92% var organisk tillväxt
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 551 (2 997) motsvarande en marginal om 3,2% (6,6%)
 • Nettoresultatet uppgick till 581 kSEK (1 183), vilket genererar ett resultat per aktie om 0,07 SEK (0,15 SEK)

Händelser under kvartalet (juni-aug 2019)

 • 18 juni genomförde CELLINK en kapitalanskaffning om 148,5 mSEK, emissionen var riktad mot institutionella investerare för att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera ett potentiellt förvärv.
 • 24 juni har CELLINK i samarbete med ett team av forskare vid Uppsala Universitet skickat upp 3D Bioprintade neuron stamceller till rymden.
 • 11 juli beviljades CELLINK patent för "Clean chamber technology for 3D Printers and Bioprinters " från det Koreanska patentverket.
 • 5 augusti förvärvade CELLINK single-cell dispensing företaget cytena GmbH.
 • 13 augusti beviljades CELLINK patent för temperaturkontrollerad printbäddsteknologi.

Händelser under övriga räkenskapsåret (september 2018-maj 2019)

 • 17 oktober lanserade CELLINK två nya produktserier av Biobläck samt utökning av en befintlig serie.
 • 6 november lanserade CELLINK en ny produktserie av Biobläck samt en utökning av tre befintliga produktserier.
 • 1 december genomfördes förvärvet av det tyska bolaget Dispendix GmbH för en köpeskilling om 5 miljoner EUR.
 • 4 december offentliggjorde CELLINK att de ingått ett samarbete med MedImmune i syfte att utnyttja CELLINKs 3D-bioprinting-teknik för nya läkemedelsupptäckter.
 • 5 december tecknade CELLINK ett partnerskap med Prellis Biologics Inc. för kommersialisering av holografisk bioprintingteknik.
 • 28 januari beviljades CELLINK projektfinansiering om 5 mSEK från EU.
 • 4 februari lanserade CELLINK en ny produkt inom realtids cellmikroskopi.
 • 19 februari beviljades CELLINK patent för ”3D printer and a method for 3D printing of a construct”.
 • 18 mars lanserade CELLINK en ny produkt vid namn Lumen X, för digital ljusbehandling 3D bioprinting.
 • 2 maj lanserade CELLINK nya vävnadsmodelkit.
 • 27 maj annonserades att CELLINK arbetar med Umeå Universitet och GE Healthcare för att utveckla en transplanterbar hudkonstruktion för att ge patienterna med brännskador bättre livskvalitet.

Händelser efter periodens utgång

 • 3 september lanserade CELLINK en ny produkt som var utformad för att vara den mest flexibla bioprintplattformen med 6 stycken printhuvuden på marknaden.
 • 1 oktober beviljades CELLINK designpatent för BIO X.
 • 2 oktober annonserade CELLINK att bolaget tilldelades Merck Innovation Award för den senaste tekniken utformad för att stärka farmaceutisk forskning.
 • 14 oktober kommunicerade bolaget att CELLINKs 4 grundare utsätts till årets företagare i Sverige 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                    Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                       Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                      Telefon US +1 (857) 332 2138

Email: eg@cellink.com                                                                   Email: gd@cellink.com

Viktig information

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08:30 CET.

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK.