• news.cision.com/
  • BICO Group/
  • CELLINK förlänger samarbetet med ett globalt biofarmaceutiskt företag inom läkemedelsforskning för tredje året i rad

CELLINK förlänger samarbetet med ett globalt biofarmaceutiskt företag inom läkemedelsforskning för tredje året i rad

Report this content

CELLINKs forskare kommer att fortsätta arbeta i AstraZenecas laboratorier, för att påskynda upptäckten och utveckling av nya läkemedel och behandlingsmetoder.

CELLINK, ett biokonvergensföretag som fokuserar på kommersialisering av innovativ teknik för 3D bioprinting och life science, kommunicerade idag att man förnyat samarbetsavtalet under 2021 med det globala biofarmaceutiska företaget AstraZeneca.

Under de senaste två åren har CELLINK och AstraZeneca studerat 3D-bioprintning som en automatiserad teknik för modellering av såväl sjuka som friska vävnadstyper inklusive vaskulariserade tumörer, levervävnader och lungalveolvävnader. CELLINKs forskare bidrog med att validera vävnadsmodeller för andningsorgan och har även bidragit till processen för att erhålla Postdoc-forskningsfinansiering som specifikt syftar till att studera bioprintade modeller av lungor för läkemedelsutveckling. Applikationer för bioprinting inom cellterapi och regenerativ medicin för lever och hjärta har också studerats och forskningen fortsätter under 2021.

CELLINK kommer att bidra med bolagets senaste 3D-bioprinters och arbetsflöden för att utforska nya terapier och läkemedelsforskning inom AstraZenecas huvudsakliga terapeutiska områden: onkologi samt luftvägs-, immunologiska-, hjärt-, njur- och metabolismsjukdomar.

CELLINK kommer att fortsätta att tillhandahålla ett litet team av vetenskapliga experter som arbetar tillsammans med AstraZenecas forskare vid deras strategiska center för FoU i Gaithersburg, USA. AstraZeneca kommer även fortsättningsvis att tillhandahålla expertis inom biofarmaceutisk utveckling för att hjälpa CELLINK att ytterligare förädla produktsortimentet för att möta branschens behov.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO      
Telefon (Sweden): +46 73 267 00 00
Telefon (US): +1 (650) 515 5566
Email: eg@cellink.com   
Gusten Danielsson, CFO
Telefon (Sweden): +46 70 991 86 04    
Telefon (US): +1 (857) 332 2138

Email: gd@cellink.com 

Denna information publicerades, med ovanstående kontaktpersoners tillåtelse, den 28 januari, 2021, kl 08:00 CET.

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. Besök cellink.com för att läsa mer. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B.

Prenumerera

Dokument & länkar