CELLINK har påbörjat processen för namnbyte till BICO

Report this content

Idag offentliggjordes planerna på namnbytet från CELLINK till BICO i samband med att kallelse till extra bolagsstämma offentliggjorts. Det nya namnet speglar koncernens affärsstrategiska agenda inom biokonvergens och tydliggör även att bolaget numera omfattar en koncern som består av ett flertal dotterbolag fördelade på tre affärsområden. Dessutom påbörjas resan att, över tid, bygga ett världskänt bolag genom att frigöra den kraft och framtida potential som ett nytt varumärke innebär. Processen för namnbyte sker först genom beslut på extra bolagsstämma den 6 augusti 2021 och genom ändring av bolagsordning samt därefter registrering hos Bolagsverket.

CELLINK har under 2021 genomfört ett omfattande varumärkesarbete. Syftet har varit att skapa en varumärkesstrategi som bättre speglar koncernens utveckling samt att bättre ta vara på den kraft, styrka och framtida potential som ryms i ett nytt varumärke. En viktig komponent har varit att ytterligare förstärka kopplingen till koncernens affärsstrategiska agenda för biokonvergens (bio convergence), vilket det nya namnet avspeglar, BIo COnvergence. Detta har resulterat i ett förslag på nytt koncernnamn samt ny visuell identitet och ny logotyp.

På fem år har vi byggt en världsledande koncern som erbjuder något unikt – nämligen en revolution inom biokonvergens. Detta koncept är så starkt och vägledande för oss att vi beslutat oss för att namnge bolaget efter det. Genom att kombinera olika tekniker som robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-printning med biologi, bidrar vi till att våra kunder kan förbättra människors liv till det bättre. Vi har alltid utmanat och utvecklat branschen. Detta kommer vi fortsätta med fast i en ny kontext då det nya namnet frigör än bättre möjligheter att kommunicera vårt erbjudande, våra planer framöver och hur vi bidrar till att skapa framtidens hälsa”, säger Erik Gatenholm, vd.

Förslaget att ändra bolagets namn gäller enbart CELLINK AB (publ) och inte dotterbolagen som ingår i koncernen. Dessa kommer behålla sina namn. Inga förändringar till följd av namnändringen kommer ske för medarbetarna inom koncernen kring deras anställning. Framöver kommer namnet CELLINK fortsätta nyttjas av det helägda dotterbolaget CELLINK Bioprinting AB som utvecklar och säljer bioprinters samt förbrukningsvaror under varumärket CELLINK.

Om namnbytet godkänns vid den extra bolagsstämman innebär det även att bolaget byter ticker från CLNK till BICO. I övrigt sker inga förändringar avseende bolagets finansiella instrument.

Preliminär tidsplan för namnändring  

  • 7 juli 2021: Kallelse till extra bolagsstämma.
  • 6 augusti 2021: Extra bolagsstämman äger rum och förslaget kring ändring av bolagsordning behandlas.
  • Förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner den nya bolagsordningen:
    • Efter 6 augusti 2021: Registrering av det nya bolagsnamnet hos Bolagsverket.
    • 18 augusti 2021: Lansering av det nya bolagsnamnet med logotyp och visuell identitet i samband med offentliggörande av delårsrapport januari-juni 2021.
    • Hösten 2021: Efterföljande kommunikationsaktiviteter för att synliggöra det nya bolagsnamnet och bolagets agenda inom biokonvergens.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, vd                              
Telefon: +46 73 267 00 00

E-mail: eg@cellink.com
Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef          Telefon: +46 708 30 08 90    
E-mail: il@cellink.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 juli 2021, kl. 17:40 (CEST).

Om CELLINK

Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens medicin. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com