CELLINK lanserar nästa generations bioprinters – BIO MDX-serien

Report this content

CELLINK meddelar att man i dag lanserar BIO MDX™-serien, nästa generations bioprinters utformade för high throughput biofabricering och precisionsbaserad 3D bioprinting för biomedicinsk tillverkning, vilket innefattar biokompatibla medicintekniska produkter. Under de senaste fem åren har bioprintning blivit en allt mer vedertagen metod och ett självklart val för forskare inom vävnadsteknik, cellkultivering och regenerativ medicin. Detta har lett till ett ökat behov av förbättrade tillverkningsmetoder inom automation, precision och reproducerbarhet. Med upp till 6 printhuvuden, nano- och picoliter dispenseringskanaler samt sömlös robotintegration har BIO MDX och BIO MDX+ designats för att möta kraven som ställs på den avancerade och ständigt framåtblickande cellbaserade forskningen.

BIO MDX™-serien backas upp av mer än 25 års forskning och utveckling. Utrustad med teknik från SCIENIONS matrisdispenser representerar BIO MDX de första produkterna som förenar CELLINK-koncernens produktlinjer. Detta visar på den framgångsrika integrationen mellan SCIENION’s innovationskapital och CELLINK’s expertis inom bioprintning. Lanseringen visar även vårt tydliga fokus på att driva utveckling inom biokonvergens genom att kombinera och dra nytta av nya teknologier för att lösa de svåraste utmaningarna inom Life Sciences.

Genom att nyttja synergier i koncernen utgör lanseringen ett viktigt steg mot att utveckla system och lösningar som för CELLINK närmare patienten och skapar framtidens medicin. Biomedicinsk tillverkning är i stort behov av förbättrad teknik, och BIO MDX-serien tillför just detta” säger Héctor Martínez, CTO CELLINK.”Bioprintning ökar sitt inflytande inom life science. För att växa med våra kunder är det viktigt att vi fortsätter att driva branschen framåt och utveckla den senaste och bästa tekniken. BIO MDX representerar detta och bidrar till att stärka vår redan kraftfulla produktportfölj inom bioprintning”, säger Artur Aira, affärsområdeschef Bioprinting, CELLINK.

 

För mer information vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO      
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00
Telefon (USA): +1 (650) 515 5566
E-mail:
eg@cellink.com   

Gusten Danielsson, CFO                            
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04     
Telefon (USA): +1 (857) 332 2138
E-mail:
gd@cellink.com

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 600 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar