• news.cision.com/
  • BICO Group/
  • CELLINK lanserar UP.SIGHT – ett effektivt mikroskop och encellsdispenser med dubbel klonalitetsidentifiering

CELLINK lanserar UP.SIGHT – ett effektivt mikroskop och encellsdispenser med dubbel klonalitetsidentifiering

Report this content

UP.SIGHT är certifierad för att hjälpa laboratorier över hela världen att övervinna utmaningarna inom cellinjeutveckling och förbättra effektiviteten mellan arbetsflöden.

Det CELLINK-ägda företaget cytena GmbH, ledande inom encellig dispensering, lanserar idag UP.SIGHT, ett transformativt encellsdispenseringssystem som gör det möjligt att öka effektiviteten inom cellinjeutveckling. UP.SIGHT är utrustad med en patenterad, snabb och skonsam encellig dispenseringsteknik och ett högkvalitativt mikroskopsystem som gör att behovet av att sammanfoga flera bilder uteblir. Allt-i-ett-lösningen erbjuder mikroskopering och 3D Full Well Imaging för dubbel klonalitetsförsäkran från två oberoende optiska apparater, vilket leder till >99,99 procents sannolikhet för klonalitet.

"UP.SIGHT bidrar med en signifikant förbättring av dispensering av enstaka celler och arbetsflödet för cellinjeutveckling." säger Erik Gatenholm, VD för CELLINK. ”Fram till idag har läkemedelsindustrin genomgått en kostsam och tids- och resurskrävande process när man isolerar enskilda celler för forskningsändamål. Jämfört med befintliga encellsdispensrar är UP.SIGHT snabbare, effektivare och kan som enskild enhet åstadkomma vad som hittills krävt flera enheter att uppnå. UP.SIGHT är ett exempel på CELLINK-koncernens engagemang för biokonvergens och att integrera områdena biologi och teknik för att skapa innovativa tekniker.”

I dag utvecklas åtta av de tio bästsäljande läkemedlen med hjälp av biologiska ämnen. Cellinjeutveckling är en viktig del av utvecklingen av dessa biologiska ämnen. UP.SIGHT är nästa generations encellsdispenser med hög precision för celldeposition och avbildning för att säkerställa en exakt cellisolering och monoklonalitet. Genom implementeringen av cytenas envägsutmatningspatroner utesluts all korskontaminering och behovet av omfattande rengöring elimineras.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO     
Telefon (Sweden): +46 73 267 00 00
Telefon (US): +1 (650) 515 5566
Email: eg@cellink.com   
Gusten Danielsson, CFO
Telefon (Sweden): +46 70 991 86 04    
Telefon (US): +1 (857) 332 2138

Email: gd@cellink.com 

Denna information publicerades, med ovanstående kontaktpersoners tillåtelse, den 25 januari, 2021, kl 14:00 CET.

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65+ länder och har citerats i fler än 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. Besök cellink.com för att läsa mer. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B.

Prenumerera

Dokument & länkar