CELLINK offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholm

CELLINK AB (publ) (”CELLINK” eller ”Bolaget”) (Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK B) meddelade den 3 april 2020 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylldes. Prospektet som upprättats av Bolaget i samband med listbytet godkändes och registrerades av Finansinspektionen idag den 15 april 2020 och finns nu tillgängligt på CELLINKs hemsida, www.cellink.com, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

CELLINKs första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 20 april 2020. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 17 april 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                               Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                                Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                               Telefon US +1 (857) 332 2138

Email: eg@cellink.com                                                                             Email: gd@cellink.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 april 2020 kl. 08:35

Om CELLINK

CELLINK är ett nischat life-science bolag som utvecklar och levererar life-science lösningar för cellkultivering. Vi fokuserar på tre applikationsområden som inkluderar bioprinting, analysis och liquid handling & bioprocessing för att möjliggöra ett komplett erbjudande inom vår niche av life-science lösningar. Målet är att utveckla och kommersialisera cellkultiveringsteknologier som kan leda till att forskare har möjligheten att skapa mänskliga organ från 3D-bioskrivning. Bolaget grundandes 2016 och har installerat sina produkter i mer än 55 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK B. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser och nås på +46 846 383 00 eller certifiedadviser@penser.se.