CELLINK slutför förvärvet av Ginolis Oy

Report this content

Som offentliggjordes den 15 februari 2021 ingick CELLINK AB (publ) (”CELLINK”) avtal om förvärv av det finska bolaget Ginolis Oy (”Ginolis”), med inriktning på automatiserad diagnostik och avancerade robotiklösningar till medicinsk- och diagnostisk industri. CELLINK har idag slutfört förvärvet av samtliga Ginolis-aktier.

Köpeskillingen för samtliga aktier på kassa- och skuldfri basis uppgick till 65,7 miljoner euro, varav 24,1 miljoner euro betalades genom 666 028 nyemitterade aktier av serie B i CELLINK till ett pris om 363,734 kronor per aktie (”Vederlagsaktierna”) och resterande andel betalades kontant. Priset för Vederlagsaktierna har bestämts utifrån den volymviktade genomsnittskursen för CELLINKs aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under den sista handelsdagen före slutförande av förvärvet, d.v.s. den 26 februari 2021. Vederlagsaktierna förväntas registreras av Bolagsverket under mars månad och kommer att motsvara cirka 1,3 procent av aktiekapitalet och cirka 1,0 procent av rösterna i CELLINK.

"Med detta strategiska förvärv av Ginolis, fortsätter vi att realisera CELLINKs vision inom biokonvergens – att skapa framtidens medicin genom att ta ett steg närmare patienterna och förbättra sjukvården runt om i världen. CELLINK kommer kunna kapitalisera på flera starka synergier inom mikrofluider, diagnostik och bioprintning. Den banbrytande flexibilitet som Ginolis robotik erbjuder innebär en utmärkt plattform för att skala upp bioprintningssystem och produkterbjudanden. Detta möjliggör strategisk och industriell expansion av vårt erbjudande inom bioprintning till kunder inom forskning och bioteknik. Ginolis avancerade robotik- och automationslösningar för diagnostik till medicinsk och diagnostisk industri kan integreras fullt ut i CELLINKs befintliga erbjudande och anpassas efter befintliga och framtida kunders arbetsflöden." Erik Gatenholm, VD.

 

För ytterligare information om förvärvet och om Ginolis, vänligen se pressmeddelandet som offentliggjordes den 15 februari 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO     
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00
Telefon (USA): +1 (650) 515 5566
E-mail: eg@cellink.com   

Gusten Danielsson, CFO                            
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04    
Telefon (USA): +1 (857) 332 2138

E-mail: gd@cellink.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 mars 2021, kl. 13.00 (CET).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1,600 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. Besök cellink.com för att läsa mer. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B.

Dokument & länkar