CELLINK slutför förvärvet av MatTek Corporation

Report this content

Som offentliggjordes den 10 mars 2021 ingick CELLINK AB (publ) (”CELLINK”) avtal om förvärv av det amerikanska bolaget MatTek Corporation (”MatTek”), med inriktning på avancerad in vitro‑teknologi för kliniska och förkliniska studier med inriktning mot in vitro-baserade mänskliga innovativa vävnadsmodeller, cellisolering och cellkultivering. CELLINK har idag slutfört förvärvet av samtliga MatTek-aktier.

Köpeskillingen för samtliga aktier uppgick till cirka 72 miljoner dollar, vilket inkluderar justering för nettokassa och rörelsekapital om cirka 4 miljoner dollar, varav cirka 13,6 miljoner dollar betalades genom 284 176 nyemitterade aktier av serie B i CELLINK till ett pris om 405,75 kronor per aktie (”Vederlagsaktierna”) och resterande andel betalades kontant. Priset för Vederlagsaktierna har bestämts utifrån den genomsnittliga stängningskursen för CELLINKs aktie av serie B på Nasdaq Stockholm tre handelsdagar före och tre handelsdagar efter datum för underteckning av avtalet, 10 mars 2021. Vederlagsaktierna förväntas registreras av Bolagsverket under mars månad och kommer att motsvara cirka 0,5 procent av aktiekapitalet och cirka 0,4 procent av rösterna i CELLINK.

”Med detta strategiska förvärv av MatTek förverkligar vi CELLINKs och grundarnas vision om att minska och i vissa fall eliminera djurförsök genom att tillhandahålla alternativa testmetoder. Genom att kombinera CELLINKs och MatTeks revolutionerande teknologier kan vi erbjuda marknadsledande in vitro-metoder som äntligen kan ersätta kontroversiella djurförsök som begränsas av den fysiologiska relevansen i att förutse resultateffekter på människor. Vi har identifierat flera starka synergier genom att kombinera CELLINKs banbrytande teknik inom bioprinting och modulära storskaliga industriella robotflöden med MatTeks 3D-rekonsturerade mänskliga vävnader, innebärandes ett världsledande erbjudande för vävnadsmodeller, baserat på årtionden av forskning vilket skapat världens största bibliotek av 3D mänsklig vävnad och sjukdomsmodeller.” Erik Gatenholm, VD, CELLINK.

För ytterligare information om förvärvet och om MatTek, vänligen se pressmeddelandet som offentliggjordes den 10 mars 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO   
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00
Telefon (USA): +1 (650) 515 5566
E-mail: eg@cellink.com   
Gusten Danielsson, CFO                            
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04   
Telefon (USA): +1 (857) 332 2138

E-mail: gd@cellink.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2021, kl. 17:15 (CET).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 600 publikationer. CELLINK skapar framtidens medicin. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com/investerare

Dokument & länkar