CELLINK tecknar distributionsavtal med Thermo Fisher Scientific ANZ

CELLINK har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med en av världens största distributörer av laboratorieutrustning för Australien och Nya Zeeland. Avtalet omfattar distribueringen av alla CELLINKs produkter och hjälper CELLINK att nå fler kunder i regionen.

Thermo Fisher Scientific ANZ, som har mer än 300 kommersiellt anställda i regionen, kommer att utse ett team av specialister för att möta våra kunders behov och aktivt marknadsföra CELLINKs produkter i regionen. Den första BIO X Bioskrivaren kommer att levereras i augusti. Denna överenskommelse möjliggör för CELLINK att ge bättre kundservice inom regionen, såväl som att nå fler kunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                       Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                           Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                                E-post: gd@cellink.com

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2017 kl. 10:00 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Om Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. är världsledande inom servering vetenskap, med intäkter på $ 18 miljarder och mer än 55.000 anställda globalt. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för våra kunder att göra världen hälsosammare, renare och säkrare. Vi hjälper våra kunder att påskynda vetenskapligforskning, lösa komplexa analytiska utmaningar, förbättra patientdiagnostiken och öka laboratorieproduktivitet. Genom våra främsta varumärken - Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific och Unity Lab Services – erbjuder vi en oöverträffad kombination av innovativ teknik, inköpsbekvämlighet och omfattande stöd.

Prenumerera

Dokument & länkar