Q2 19/20: Fortsatt tillväxt och expansion i en tilltagande global kris

Report this content

CELLINK AB offentliggör delårsrapporten för perioden december 2019 - februari 2020 samt rapporten för de första sex månaderna. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: https://cellink.com/investerare/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten.

Andra kvartalet

 • Nettoomsättning uppgick till 37 241 kSEK (23 837 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 56% (174%) mot det andra kvartalet i föregående räkenskapsår varav 25% (174%) var organisk tillväxt.

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -13 755 kSEK (2 865 kSEK), motsvarande en negativ marginal (12,0%).
 • Nettoresultatet uppgick till -17 274 kSEK (1 340 kSEK), vilket genererar ett resultat per aktie om      -0,43 SEK (0,04 SEK).

Första sex månaderna

 • Nettoomsättning uppgick till 83 671 kSEK (43 874 kSEK), vilket motsvarar en ökning om 91% (173%) mot det första halvåret i föregående räkenskapsår varav 37% (173%) var organisk tillväxt.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -14 640 kSEK (4 466 kSEK), motsvarande en negativ marginal (10,2%).
 • Nettoresultatet uppgick till -22 422 kSEK (2 015 kSEK), vilket generar ett resultat per aktie om         -0,57 SEK (0,06 SEK).

Händelser under kvartalet (dec-feb 2019/2020)

 • 13 december fastställde styrelsen finansiella mål för koncernen under perioden 2019–2022. CELLINKs mål är att växa organiskt med minst 35 % per år samt växa ytterligare genom förvärv. CELLINKs mål är vidare att uppvisa en positiv EBITDA-marginal. Företagets nettoskuld i förhållande till EBITDA bör normalt inte överstiga 3 gånger.
 • 18 december hölls årsstämma. Det beslutades bland annat att genomföra en aktiesplit 4:1, att förlänga bolagets räkenskapsår till 31 december 2020 samt att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram till anställda och styrelsens ledamöter inom CELLINK-koncernen.
 • 23 december tecknades ett femårigt avtal för ny produktionsyta i Göteborg. Detta ökar produktionsytan från 300 m2 till 1600 m2.
 • 10 januari genomfördes aktiesplit 4:1.
 • 29 januari genomförde bolaget en nyemission och reste cirka 377 MSEK i kapital.
 • 3 februari förlängde bolaget sitt samarbetsavtal med AstraZeneca med ett år.

Händelser under övriga räkenskapsåret (sept-nov 2019)

 • 3 september lanserade CELLINK en ny produkt som var utformad för att vara den mest flexibla bioprintplattformen med sex stycken printhuvud på marknaden.
 • 1 oktober beviljades CELLINK designpatent för BIO X.
 • 14 oktober kommunicerade bolaget att CELLINKs fyra grundare utsetts till Årets företagare i Sverige 2019.
 • 25 oktober meddelade CELLINK att man startat dotterbolag i Frankrike. Koncernen har även startat bolag i Japan och UK under räkenskapsåret.
 • 21 november presenterade CELLINK två nya biobläck, en expansion av tre befintliga bläckserier, en ny Förtjockningsserie samt två produkter för förbättrad cellanalys. Produkterna lanseras löpande till och med januari 2020.

Händelser efter periodens utgång

 • 4 mars erhöll bolaget bidrag om ca 2 MSEK från Vinnova för att utveckla vävnader för läkemedelsrester.
 • 22 mars lämnade bolaget en pressrelease med uppdatering avseende COVID-19. Mer information framgår på s.7 i denna rapport.
 • 31 mars erhöll bolaget en order på handsprit och testutrustning om 5,2 MSEK från Socialstyrelsen.
 • 1 april vann CELLINK det prestigefyllda priset Red Dot för enastående design kvalité för produkten CELLCYTE X.
 • 3 april meddelades att CELLINK har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista, med första handelsdag den 20 april.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                    Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                       Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                      Telefon US +1 (857) 332 2138

Email: eg@cellink.com                                                                   Email: gd@cellink.com

Viktig information

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 08:30 CET.

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK.