Rättelse i CELLINK’s svenska pressmeddelande

Report this content

Tidigare i morse klockan 07:00 (CET) skickade CELLINK ut pressmeddelande. CELLINK har ingått avtal om att förvärva MatTek, det världsledande bolaget inom in vitro-teknologi och alternativa testmetoder för läkemedel.

I det svenska pressmeddelandet uppges ordet: ”patentskyddade”, detta ord ska ändras till ”upphovsrättskyddade” enligt det engelska pressmeddelandets ”proprietary”.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021, kl. 09:16 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO       Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00Telefon (US): +1 (650) 515 5566E-mail: eg@cellink.com    Gusten Danielsson, CFO                            
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04    
Telefon (US): +1 (857) 332 2138
E-mail: gd@cellink.com 

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 1 800 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 600 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com/investerare

Dokument & länkar