• news.cision.com/
  • BICO Group/
  • Studier från Karolinska Institutet visar att CELLINK’s I-DOT vätskedispenseringssystem kan användas för forskning relaterad till genetisk cancerdiagnostik.

Studier från Karolinska Institutet visar att CELLINK’s I-DOT vätskedispenseringssystem kan användas för forskning relaterad till genetisk cancerdiagnostik.

Report this content

Ny forskning från Karolinska Institutet har visat på I-DOT’s förmåga att underlätta genetisk forskning inom cancerdiagnostik. Karolinska Institutet är i global framkant inom cancerforskning.

Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory har utvecklat en ny metod som heter CUTseq, ett kostnadseffektivt sätt att identifiera mycket heterogena tumörer som ofta är mycket aggressiva och kräver aggressiva behandlingar. Metoden fungerar med DNA extraherat från flera biopsier och till och med från mycket små delar av tunna vävnadssektioner, dvs den typ av prov som patologer vanligtvis litar på för att ställa en diagnos av cancer under mikroskopet. Forskningen har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications

Utöver cancerforskningen så används CUTseq också som en metod för att autentisera cellinjer och övervaka processen. Traditionellt är hanteringen av vätskor känslig för korskontaminering. Denna studie visade att I-DOT inte var mottagligt för korskontaminering under CUTseq-arbetsflödet, vilket innebär minskade kostnader, snabbare resultat och förbättrad reproducerbarhet. Med hjälp av I-DOT kunde forskarna slutföra hela arbetsflödet från att ta stora bibliotek av extraherade RNA och DNA från extraktionsprocess till resultat på ~ 8 timmar.

I-DOT utvecklas av det tyskbaserade företaget Dispendix GmbH, ett företag som CELLINK förvärvade i november 2018 för att öka sin närvaro på läkemedelsindustrimarknaden. Resultaten av denna studie ligger till grund för I-DOT’s användning i onkologisk forskning och kan stödja ytterligare tillämpningar inom cellinjeutveckling.

 

För mer information, vänligen kontakta

Erik Gatenholm, CEO                                                    Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 73 267 00 00                                             Telefon: +46 70 991 86 04
E-mail: eg@cellink.com                                                 E-mail: gd@cellink.com

 

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet CLNK.

Prenumerera

Dokument & länkar