Valberedningen för BICO Group AB inför årsstämma 2022

Report this content

Enligt beslut vid årsstämman den 26 april 2021 antogs nya principer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen.

Det innebär att BICO Group AB (BICO) ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en ska utgöras av styrelsens ordförande. Övriga ledamöter ska utses av de per utgången av september månad till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget, på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare och annan tillförlitlig information som har tillkommit bolaget.

Följande har utsetts att ingå i BICO Group AB:s valberedning inför årsstämman 2022:

  • Mats Engström, nominerad av Erik Gatenholm
  • Claes Dinkelspiel, nominerad av Héctor Martínez
  • Malin Björkmo, nominerad av Handelsbanken Fonder
  • Jan Dworsky, nominerad av Swedbank Robur Fonder
  • Carsten Browall, styrelseordförande i BICO Group AB

Årsstämma i BICO Group AB kommer att hållas 17:00 den 26 april 2022 i Göteborg. Aktieägare som önskar lämna förslag till BICO:s valberedning kan göra det via e-post till: ir@bico.com (“Till Valberedningen”) eller brev till: BICO Group AB, Att: Valberedningen, Arvid Wallgrens backe 20, 413 46 Göteborg, senast den 31 januari 2022.

För mer information vänligen kontakta:

Isabelle Ljunggren, Kommunikationschef
Telefon: 070 830 08 90

E-mail: il@bico.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober kl. 15:00 (CEST).

Om BICO

Det världsledande biokonvergensföretaget BICO (tidigare CELLINK), grundades 2016 och kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för våra kunder att kunna förbättra människors hälsa och liv till det bättre. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedels-screening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. Vi skapar framtidens hälsa. Koncernens produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 9 500 publikationer. BICO är noterat på Nasdaq Stockholm, BICO. www.bico.com