Värmdö kommun utökar sin jobbsatsning för nyanlända genom en ny matchningstjänst hos Bidnord och Mobilearn

Värmdö kommun växer och i takt med att allt fler företag grundas ökar även behovet av arbetskraft. Värmdö kommun har likt flertalet andra kommuner i Sverige tagit emot ett stort antal nyanlända och upplever det svårt att få arbetskraft med rätt kompetens matchad mot rätt arbetstillfälle i kommunen. För att lösa delar av dessa problem har Värmdö kommun valt att genom Mobilearns webbtjänst använda Bidnord som matchnings- och jobbplattform.

Mobilearn finns i kommuner över hela landet har har hittills fungerat som en samhällsorienteringstjänst. Tillsammans med Bidnord kommer Mobilearn nu erbjuda en jobb- och matchningstjänst. Tjänsten går ut på att nyanlända i Mobilearns webbtjänst fyller i sina kompetenser, både enklare och mer avancerade, som i sin tur sedan automatiskt matchas mot företag och jobb som blivit publicerade på Bidnords plattform. Vid matchning väljer personen att ansöka om jobbet eller ej.

Uppdragsgivarna, som publicerat en jobbförfrågan i Bidnords plattform, går igenom ansökningarna och väljer att kalla till intervju eller att anlita direkt. Väljer man att anlita direkt, eller för den delen efter utförd intervju, blir personen anställd av Bidnord och företaget som anlitar behöver då inte ta arbetsgivaransvar. Bidnord tillhandahåller försäkringar, fakturerar företaget för utfört arbete, betalar ut lön till uppdragstagaren samt betalar in lagstadgade sociala avgifter och skatter.

Mobilearn, tillsammans med Värmdö kommun, avser att genom Bidnords tekniska lösning, få ut fler nyanlända i arbete. Genom att kunna matcha enklare kompetenser mot enklare arbetsuppgifter samt att arbetsgivaransvaret tas av Bidnord (genom s.k. egenanställning) sänks trösklarna för både matchning och för anställningen.

Jobbmatchningstjänsten hos Mobilearn lanseras i slutet av november.

Bidnord startades för att skapa fler, snabbare och enklare affärer samt sätta fler personer i sysselsättning. Genom en transparent och öppen digital marknadsplats möjliggör vi för företag att hitta personal. Genom att erbjuda en lösning för egenanställning sänker vi trösklarna för företagen att anlita personalen och kan på så sätt få fler i arbete.

Taggar:

Om oss

Bidnord AB har i slutet av oktober 2017 bytt namn till Gigger AB.Giggers pressrum hittar ni från och med nu på https://www.mynewsdesk.com/se/gigger Bidnord vill öka antalet affärer mellan företag och privatpersoner samt få in fler personer i arbetslivet. Det nås genom att erbjuda företag lösningar för att lättare anlita personal på både kortare och längre uppdrag. Med en öppen marknadsplats för att köpa och sälja tjänster samt en lösning för bemanning som gör att Bidnord anställer personalen företag anlitar och företagen betalar endast en faktura för lönen plus en faktura- och administrationsavgift.

Media

Media

Dokument & länkar