Risk för dikeskörning för klimatpolitiken

Report this content

Var tredje bil som registrerades under 2020 var en laddbar bil. Sverige tillhör de länder där utvecklingen går fortast, vi är bäst i EU och på en tredje plats i världen när det gäller andelen laddbara bilar. Tyvärr ser vi att den positiva utveckling nu kommer att bromsas upp på grund av de förändringar som införs under våren. Det finns därmed en stor risk att vi inte når våra klimatmål.

Regeringen och samarbetspartierna genomför under året en rad förändringar som kommer att få negativa konsekvenser för marknaden för personbilar och lätta lastbilar i Sverige och framför allt för laddbara bilar. Det handlar om både förändringar i Bonus-malussystemet och förmånsbeskattningen. 

- Regeringen och samarbetspartierna vill att Bonus-malussystemet ska vara det miljöstyrande styrmedlet och inte förmånssystemet. Det är också förklaringen till att den tillfälliga nedsättningen av förmånssystemet redan har slopats och att man höjer förmånsvärdena för att kunna likställas med kontant lön. Tyvärr kompenseras inte dessa förändringar fullt ut i Bonus-malussystemet. Visserligen höjer man bonusen för elbilar från 60 000 kronor till 70 000 kronor, samtidigt som bonusen för laddhybrider sänks med i genomsnitt 10 000 kronor. Trots att det är laddhybriderna som är inkörsporten för elektrifieringen av fordonsflottan. Försvårar man samtidigt för företagen som via sina förmånsbilar driver omställningen och står för köpen av 75% av alla laddbara fordon så kommer vi att tappa fart i klimatomställningen, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

- Regeringen har dessutom valt att begränsa bonusen för de som väljer en elbil som tjänstebil, med hänsyn till EU:s statsstödsregler. Men här håller regeringen fast vid något som inte längre gäller. Klimatbonusen är inte att betrakta som statsstöd enligt EU-kommissionen, fortsätter Mattias Bergman.

- Förutom att alla ska kunna få ta del av hela bonusen, oavsett om det är en privatperson eller en juridisk person så bör en ny tillfällig nedsättning av förmånsvärdet för laddbara bilar och gasbilar införas. Det är viktigt att vi stimulerar den nya tekniken ytterligare ett par år. Sverige är en liten bilmarknad och konkurrensen om de laddbara bilarna är tuff. Just nu är efterfrågan större i Europa än utbudet vilket gör att det finns en risk att andra EU-länder med bättre styrmedel blir tilldelade de laddbara bilarna. Fordonsindustrin delar regeringens klimatmål och har i BIL Swedens färdplan för personbilar tillsammans med Fossilfritt Sverige tydligt pekat hur vi kan nå 70%-målet, men med dessa förändringar i styrmedlen så tar regeringen bort förutsättningarna att nå våra nationella mål, säger Mattias Bergman.

- Häromdagen presenterade regeringen propositionen om justerade beräkningar av bilförmån. Vi kan tyvärr konstatera att regeringen inte har valt att lyssna på remissinstansernas kritik. Det är bara genom ett nära samarbete mellan industrin och regeringen där produkter, laddinfrastruktur och styrmedel går i takt vi kan klara av detta och undvika dikeskörning, avslutar Mattias Bergman.

 

Kontakt

Mattias Bergman
VD BIL Sweden
070-810 78 86
mattias.bergman@bilsweden.se

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.