Stark uppgång på bilmarknaden i september drivet av regeländringar

Report this content

- Det blev som väntat en kraftig uppgång på bilmarknaden i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade enligt preliminära siffror* med 40 procent och lätta lastbilar ökade med 43 procent jämfört med september förra året. Uppgången förklaras till stor del av regeringens beslut om att den nya testmetoden WLTP ska införas i Bonus-malussystemet redan från årsskiftet. Dessutom så jämför vi med låga registreringar i september förra året efter det att det Bonus-malussystemet infördes. Rena elbilar och gasbilar ökar sin andel även om det sker från låga nivåer, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

* Detta är en preliminär statistik pga att 589 personbilar, 43 lätta lastbilar, 8 tunga lastbilar och 10 bussar saknar data. Dessa siffror är medräknade i kommentarerna men inte i den statistiska bilagan. En uppdaterad rättad statistik publiceras imorgon.

WLTP i Bonus-malussystemet höjer kraftigt beskattningen av bilismen och ger en ryckig marknad
- I början av september meddelade regeringen att de högre WLTP-värdena för koldioxidutsläpp ska införas i Bonus-malussystemet redan från 1 januari 2020. Det innebär återigen en kraftig höjning av fordonsskatten, den andra inom loppet av ett och ett halvt år. Den årliga fordonsskatten för en ny personbil som registreras i början på januari 2020 kommer i många fall att vara fem gånger högre än motsvarande bil som nyregistrerades i juni 2018. De kraftiga fordonsskattehöjningarna slår hårt mot både personbilar och lätta lastbilar. Det kommer nu att bli en fortsatt ryckig marknad med rusning för att köpa malusbilar under resten av året och minskade registreringar efter årsskiftet, säger Mattias Bergman.

Positivt besked från regeringen gällande el- och gasfordon
- Regeringens besked i höstbudgeten, att man avser bredda den nuvarande definitionen av klimatbonusbil till att även omfatta nya gasbilar som efterkonverterats och nya eldrivna lätta lastbilar som efterutrustats är ett positivt besked. Det är viktigt att regeringen beslutar att denna förändring kommer att gälla även retroaktivt, fortsätter Mattias Bergman.


Uppgång för rena elbilar
- Rena elbilar, dvs bilar som drivs med enbart el, ökade med 166 procent i september och med 205 procent januari-september. Rena elbilar hade i september i år på 6,7 procent och hittills i år en andel på 4,9 procent jämfört med 1,4 procent samma period förra året. Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider sammantaget var i september 13,5 procent, säger Mattias Bergman.

- Sverige håller sig väl framme när det gäller laddbara bilar. Under det första halvåret i år var Sverige etta inom EU och trea i Europa, efter Norge och Island, för andelen laddbara bilar av de totala nybilsregistreringarna, fortsätter Mattias Bergman.

Ökad andel gasbilar
- Andelen gasbilar ökar jämfört med ifjol och i september var gasbilsandelen 2,4 procent jämfört med 1,1 procent i september förra året. Hittills i år är andelen gasbilar 1,6 procent jämfört med 1,0 procent samma period förra året. Även om det är en uppgång från låga nivåer så är det en positiv trend, inte minst ur klimatsynpunkt, eftersom ca 95 procent av den fordonsgas som säljs är biogas, säger Mattias Bergman.

Lätta lastbilar upp 43 procent i september
- Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade enligt preliminära siffror med 43 procent i september. Uppgången förklaras dels av regeringens beslut att införa WLTP i Bonus-malussystemet från årsskiftet, dels av att det var låga registreringar i september förra året, som en effekt av de mycket höga registreringarna innan Bonus-malussystemet trädde ikraft, säger Mattias Bergman.

Tunga lastbilar minskade under månaden
- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade enligt preliminära siffror med nio procent i september. Effekten av införandet av nya smarta färdskrivare i juni har nu mattats av. Ackumulerat från årets början har registreringarna ökat med 13 procent, avslutar Mattias Bergman.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för september omfattar registreringar från 31 augusti-30 september.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information:

Mattias Bergman 
VD
070-810 78 86
mattias.bergman@bilsweden.se

 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.